27 mei 2021

BRL-K17301 is tot en met 05-07-2021 ter kritiek gepubliceerd

BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 05-07-2021 ter kritiek gepubliceerd.

Deze richtlijn vervangt BRL-K17301 met de datum 15-09-2017.

Deze BRL is bedoeld voor producten voor toepassingen in pijpleidingen voor de transport van drinkwater tot temperaturen van 20°C, niet blootgesteld aan zonlicht.

Deze BRL is ook van toepassing op PVC-U en PVC-O pijpleidingen voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water verwarmd tot een temperatuur van 45°C.

Indienen van kritiek

Voor uw commentaar op concept BRL-K17301 kritiekversie d.d. 2021-04-08 kunt u gebruik maken van het document “Wijzigingstabel op BRL-K17301 kritiekversie d.d. 2021-04-08”. Uw eventuele commentaar op concept BRL-K17301 kunt u vóór 05-07-2021 emailen naar:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. Monique Beltman
Email: Monique.Beltman@kiwa.com

Downloads

BRL-K17301
Wijzigingstabel BRL-K17301