22 mei 2024

BRL-K14041 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 22 mei 2024 is de nieuw opgestelde BRL-K14041 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K14041 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Afleversets’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • Producteisen voor afleversets;
  • Eisen geschiktheid voor contact met drinkwater;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065;

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
mevr. A.M. van Vliet - Hoek
E NL.CLA.DWP@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4648

Downloads