14 maart 2024

Keuringseis 58 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 14 maart 2024 is een herziene versie van keuringseis 58 “Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC)” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding toepassingsgebied
  • Aanvullende eis voor relaxatie
  • Aanvullende eis gericht op de klampen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 19-04-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads