For ergoterapeuter som vil spesialisere seg innen arbeidshelse

Planlegger du å spesialisere deg innen arbeidshelse? Flere av modulene på HMS Verneingeniørskolen er fra 2015 godkjent av ergoterapeutene (Norsk ergoterapeutforbund) som spesialistspesifikt kurs for ergoterapeuter som ønsker å spesialisere seg.

Modulene på skolen som er godkjent for arbeidshelsespesialiteten er:

De aktuelle kursene vil også bli annonsert på kurskalenderen til ergoterapeutene.

Om HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen er etterutdanningstilbud innen helse, miljø og sikkerhet som dekker et stor spekter av fagområdene innen dette omfattende fagfeltet.

Kiwa har utdannet HMS Verneingeniører i over 20 år og mange av disse er i arbeid som høyt kompetente fagpersoner i bedriftshelsetjenester og andre typer virksomheter.

HMS Verneingeniørskolen har en unik sammensetning av HMS emner som gir et grunnlag for bla. å jobbe i bedriftshelsetjenester og som HMS-rådgiver, HMS Verneingeniør, verneleder, HMS-koordinator, HMS-veileder, yrkeshygieniker og lignende.