HMS

Trenger du HMS-kurs? Kursene våre passer for ledere, verneombud og Amu-representanter, men også for deg som har ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i din bedrift.

Gjennom HMS Verneingeniørskolen tilbyr vi en av landets mest populære etterutdanninger i HMS. 

Anbefalte kurs

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (27 results)
 • Nyhet
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Kurs i granskning av HMS-hendelser

Få en grundig innføring i granskningsprosessen og lær hvordan granskning av HMS-hendelser kan gjennomføres i praksis.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 2 dager
Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Lovpålagt kurs i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 2 dager
Grunnopplæring i arbeidsmiljø (20 timers kurs)

Forkortet lovpålagt kurs i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU.

Les mer
 • Populært
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 dager
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110)

Du får en helhetlig tilnærming til HMS-ledelse og hvordan du kan lede arbeidet med bærekraftig omstilling integrert i det systematiske HMS-arbeidet.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)

Over 700 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.

Les mer
 • Klasserom
 • 5 dager
Belysning og ergonomi (V150)

Muskel- og skjelettplager er en vanlig årsak til sykefravær. På kurs i belysning og ergonomi lærer du hvordan du kan bidra til å etablere et optimalt ergonomisk arbeidsmiljø og gode belysningsforhold på arbeidsplassen. Dette kan ha en betydelig effekt for å redusere av sykefraværet og forbedre den generelle helsen og trivselen på arbeidsplassen.

Les mer
 • Klasserom
 • 5 dager
Støy og vibrasjoner (V160)

Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.

Les mer
 • Populært
 • Klasserom
 • 4 dager
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer
 • Nyhet
 • Klasserom
 • 1 dag
Workshop: Hva må HMS-arbeidet i din bedrift omfatte?

Kom godt i gang med implementering av HMS-arbeidet i egen bedrift med denne workshopen i HMS.

Les mer
 • Bedriftsinternt
HMS i bygg og anlegg

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Introduksjon til ISO 45001:2018 som e-læring

ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
ISO 45001 - Implementering

Lær hvordan ISO 45001 kan bidra til å forbedre din virksomhet.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer
 • Populært
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Internrevisjon

Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Revisjon som e-læring

E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer
 • Bedriftsinternt
Områdeklassifisering (EX-områder)

Innføringskurs i hvordan kartlegge eksplosjonsfarlige områder. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer stiller krav til sonekartlegging i bedrifter som håndterer brennbare væsker, gasser eller støv.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
Sertifisert HMS-leder

Bli sertifisert HMS-leder – kurs for fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse.

Les mer

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. 

HMS Verneingeniørskolen

Stort utvalg av HMS-kurs

Kunnskap om risikoforhold og systematisk HMS-arbeid er sentralt for å forebygge ulykker og skader. Systematisk HMS-arbeid er lovpålagt. Bedrifter som ønsker å strekke seg litt lenger kan velge å bli sertifisert i henhold til internasjonale standarder for ledelsessystemer.

Vi tilbyr de kursene du trenger for å utvikle og implementere et moderne ledelsessystem som tilfredsstiller standardens krav og for å kunne bli sertifisert. Våre HMS-kurs dekker et bredt spekter og omfatter mange ulike HMS-faglige tema. Dermed kan du velge akkurat det som passer for deg og din bedrift.

Vi har dagskurs som gir deg en rask innføring i sentrale HMS-tema. Dersom du har behov for bredde- og dybdekunnskap innen HMS kan du velge fra vårt fleksible etterutdanningstilbud HMS Verneingeniørskolen.