Typgodkännande, tillverkningskontroll, energiklassning och EPD

Vi erbjuder typgodkännande och tillverkningskontroll av material, konstruktion och byggnadens fasta installationer för att kvalitetssäkra dina byggprodukter. Genom Kiwa verifieras produktens egenskaper genom provning eller beräkning och vi kan även erbjuda EPD för att verifiera produktens miljöpåverkan. Som ackrediterat certifieringsorgan säkerställer vi energiklassningen av ett stort antal tappvattenarmaturer genom provning, klassning och certifiering.