30 augusti 2018

Broraset påminner om vikten att kontrollera äldre betongkonstruktioner

Broraset i Italen

Den 14 augusti kollapsade Morandibron i italienska Genua. Minst 39 personer har konstaterats döda efter raset. Vad som fick den armerade betongbron från 1967 att kollapsa är fortfarande oklart, men raset påminner om hur viktigt det är att regelbundet kontrollera äldre betongkonstruktioner, menar Mikael Lorentzon, enhetschef på Kiwa Inspecta Nuclear.

En stor del av betongkonstruktionerna i Sverige är byggda under sextio- och sjuttiotalet. Betong har en begränsad livslängd och kan över tid drabbas av förändringar i hållfasthet. Därför anser Kiwa Inspecta att det behöver utföras fler regelbundna kontroller av betongkonstruktioner i Sverige.

Företaget ser idag ett växande behov av underhåll och renoveringar av betongkonstruktioner som broar, fundament och industrifastigheter.

– Sprickor är vanligt, speciellt i äldre betongkonstruktioner. Men risken för ytterligare sprickbildning kan accelerera över tid om betongen utsätts för förändrade laster eller om miljön kring konstruktionen förändras. Om betongen är sprucken finns risk att fukt tränger in, vilket kan leda vidare till korrosion på armeringen eller frostsprängning. Därför är det oerhört viktigt att proaktivt och regelbundet kontrollera äldre konstruktioner, då det är det mest effektiva sättet för att förebygga olyckor eller oförutsedda händelser, säger Mikael Lorentzon.
Mikael Lorentzon

Om armeringen börjar korrodera, det vill säga rosta, ökar den i volym. Det leder till spänningar i betongen, vilket i sin tur kan leda till att täckskiktet (betonglagret runt armeringen) spjälkas bort. När armeringen är frilagd ökar korrosionen ytterligare. Vid omfattande korrosionsskador kan armeringen till slut förlora sin bärförmåga – vilket kan leda till att betongkonstruktionen kollapsar.

Regelbundna kontroller håller koll på betongen

Alla sprickor är inte lika allvarliga. Beroende på bland annat sprickans utformning och miljön runt omkring kan många betongkonstruktioner fortsätta att användas i många år, trots sprickor. Men för att vara säker på betongens skick måste den kontrolleras regelbundet, i vissa fall tillsammans med mer fördjupade analyser.

Hos Kiwa Inspecta Nuclear finns lång erfarenhet av att analysera betongkonstruktioner inom bland annat kärnkraftsindustrin, fastigheter, industri och infrastruktur. En ofta efterfrågad tjänst är så kallad kvalificerad tillståndsbedömning av betongkonstruktioner. Tjänsten omfattar visuell kontroll, provning och analyser av materialet.

– Vi gjorde nyligen en utredning av en betongplatta till en lastanordning i en hamn. Där hanteras en typ av lera som används inom pappersindustrin. Kunden hade sett att betongplattan till lastanordningen hade spruckit och ville veta om det gick att fortsätta använda konstruktionen i dåvarande skick, eller om något behövde åtgärdas. Utredningen visade att kunden kunde fortsätta använda konstruktionen, men att man på sikt kommer behöva förbättra ytskiktet på den spruckna plattan, säger Mikael Lorentzon.

I allmänhet är inspektioner värdeskapande genom att skador upptäcks i tid och att det då går att vidta åtgärder i tid, säger Mikael Lorentzon. I andra fall får man en bekräftelse på att konstruktionen är säker och fungerar som den ska.

– Med regelbundna inspektioner kan vi spara mycket tid, pengar och oro genom att antingen bekräfta att en äldre konstruktion håller som den är, alternativt få möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i god tid, avslutar Mikael Lorentzon.