3 februari 2017

Fråga experten: Hur viktigt är materialvalet för driften?

Metallurgen Jonas Höwing svarar:

Det händer ganska ofta att vi får ta hand om skador som uppstått i relativt nya anläggningar.

Det kan till exempel handla om att anläggningsägaren har råkat ut för korrosionsangrepp eller sprickor i en processutrustning som fortfarande är nästan helt ny. Alla branscher kan drabbas, från raffinaderi och kemisk industri till kraftvärmeanläggningar, massaindustrin och reningsverk.

Slentrianval kan leda till korrision

Ibland kan haverierna hänvisas till tillverkningsfel, men ofta beror tidiga haverier på att man på designstadiet har valt fel material till sin konstruktion. Det kan bero på att man under arbetets gång haft ofullständiga data angående driftparametrar och/eller inte fått information om vad som händer i processen.

Till exempel kan bildande av fasta partiklar och beläggningar förvandla en relativt milt korrosiv miljö till ett kritiskt problemområde. Det är även vanligt att man inte känner till olika materials begränsningar i olika typer av korrosiva miljöer. Man kanske lite av slentrian väljer ”rostfritt” eller ”syrafast” stål utan att ta hänsyn till att begreppet rostfria stål omfattar en stor grupp av olika legeringar med vitt skilda egenskaper och korrosionsmotstånd i olika miljöer. Samtidigt ska man självklart inte välja ett högre legerat material än vad som krävs. Det är viktigt att ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna också.

Välj rätt material från början

Det finns mycket pengar att spara genom att göra korrekta materialval från början. Vi på Kiwa jobbar proaktivt med korrosionsfrågor och hjälper mer än gärna till redan på planerings- och designstadiet med våra expertkunskaper inom både våt- och högtemperaturkorrosion. Känner ni er osäkra på om ni har valt rätt material, tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Jonas Höwing
Metallurg