4 december 2023

IFS Food-certifieringen för livsmedelssäkerhet nu på svenska

De flesta större livsmedelskedjor ställer höga krav på sina leverantörer, i synnerhet dem som levererar deras egna märkesvaror. Istället för att varje kund ska göra sin egen externa revision på de tillverkande företagen, kan de välja att certifieras mot en standard som uppfyller kundens krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet, legalitet och autenticitet. De mest krävande och välrenommerade certifieringarna för livsmedel uppfyller krav som fastställs av paraplyorganisationen GFSI. Certifiering mot en GFSI-erkänd standard förenklar vid internationell handel, och ger i flera länder reducerad offentlig tillsyn.

Food manufacture.jpg

I Sverige blir IFS Food allt viktigare

IFS Food är en av de internationellt sett största standarderna för certifiering av livsmedelssäkerhet, och erkänd av GFSI. Den är applicerbar på organisationer som tillverkar och/eller packar öppna livsmedelsprodukter, t.ex. bagerier, slakterier, köttanläggningar, färdigmatstillverkare m.m. Certifiering mot IFS Food efterfrågas ofta vid export till tyskspråkiga länder, Frankrike, samt i viss mån till Sydeuropa, och genom dess utformning – lite striktare än FSSC 22000, lite mer flexibel än BRCGS Food – är det en av de starkast växande standarderna för livsmedelssäkerhet i Sverige just nu.

Från 1 januari gäller IFS Food version 8
– ta del av svensk översättning

IFS har nu publicerat sin åttonde version av Food-standarden. IFS Food v8 gäller från 1 januari 2024, och även om den engelska versionen har tolkningsföreträde, är IFS den enda av GFSI-standarderna som finns i en officiell svensk översättning. Kiwa har varit högst involverade i översättningsarbetet, något vi hoppas ska underlätta för svenska företag som vill implementera standarden på sin anläggning. Standardkraven följer i princip samma struktur som ISO-standarderna. Det finns avsnitt om ledningens ansvar och engagemang, ledningssystemet för livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, resursförvaltning, operativa processer samt mätningar, analyser och förbättringar.

Svenska översättningen hittar du här

Vill du veta mer om IFS Food-standarden? Hör gärna av dig till oss, så hjälper vi dig vidare! Vi har flera godkända svenskspråkiga revisorer för IFS Food, och tar gärna emot fler kunder.

 

Vad är IFS Food?

IFS Food-standarden utvecklades i början av 2000-talet av de tyska och franska handelsorganisationerna, för att möjliggöra ett enhetligt tillvägagångssätt och enhetliga krav vid bedömning av livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet hos i synnerhet företag som tillverkar handelns egna varumärken. Jämfört med andra GFSI-erkända standarder lägger IFS större vikt vid uppfyllnad av kundspecifikationer, vilket avspeglas i både de krav som företagen ska följa, och i bedömningen när dessa krav inte uppfylls. IFS är även den standard som är tuffast att bli godkänd för som revisor; förutom kurser, skuggrevisioner och bevittningar krävs att man klarar tekniska och muntliga prov, lite som gamla tiders studentexamina.

Unikt för IFS är de 10 KO-kraven. Dessa är de mest grundläggande och väsentliga som produktionsanläggningen absolut måste uppfylla, och vid avvikelser dras certifikatet in direkt och en helt ny revision måste genomföras. Flera av dessa KO-krav återspeglar standardägarens fokus på uppfyllnad av kundkrav, t.ex. kundavtal, specifikationer för råvaror/material, spårbarhet, rutiner vid återkallelser samt korrigerande åtgärder när brister konstaterats.