7 februari 2024

Kiwa blir ny partner till SBR

byggprojektledare-byggarbetsplats-byggkonstruktion-1280x720.jpg

Ett nytt samarbetsavtal mellan Kiwa Certification AB och SBR Byggingenjörerna börjar gälla 2024-02-11. 

Avtalet innefattar certifiering av byggprojektledare, entreprenad- och överlåtelsebesiktningsmän med Kiwa som certifieringsorgan. Det innebär också att SBR har utbildning och tentamenstillfällen inför certifiering för dessa tjänster.

Här kan du läsa hur du som medlem i SBR ansöker om att flytta över din certifiering till Kiwa Certification.

Certifiering av SBR-medlemmar