2 maj 2022

Kiwa certifierad enligt The CSR Performance Ladder

Nu är samtliga Kiwabolag i Sverige certifierade enligt The CSR Performance Ladder. Sedan tidigare är ett av Kiwabolagen i Sverige, Kiwa Certification, redan certifierade och nu följer resten av företagsgruppen med.

-Det är med stor glädje och stolthet som vi tar emot den här certifieringen, säger hållbarhetsansvariga Maria Karlman.

Kiwa har sedan början av 2021 arbetat ännu mer aktivt kring hållbarhetsfrågor och en tvärfunktionell arbetsgrupp har systematiskt sammanställt och justerat de policys och processer som krävs för att bli godkända för The CSR Performance Ladder. Under första kvartalet av 2022 utfördes en revision där flera av Kiwas bolag runt om i världen kontrollerades.

Under revisionen bedömde en extern revisor hur Kiwas arbete kring hållbarhetsfrågor stod sig mot kraven i standarden.

– Arbetet med hållbarhet fortsätter och det gäller för oss att ta nya steg mot ett mer hållbart samhälle och utmana oss själva för att nå dit, certifieringen i sig är inte ett slutmål utan snarare början på en resa framåt, säger Maria.

Läs mer om Kiwas hållbarhetsarbete här.

Management System Certificate