21 oktober 2021

Kiwa godkänd som utbildningsordnare hos Afa

checklista_370x200.jpg

Vi på Kiwa kan numera stoltsera med att vi är godkända utbildningsordnare hos Afa Trygghetsförsäkring. Det betyder att våra arbetsmiljöutbildningar stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Vi hjälper dagligen kunder med utbildning så detta är en väg som ger fler, främst chefer och skyddsombud, chans att bygga upp kunskap om säkerhet på arbetsplatsen, säger Lennart Rankov, utbildningschef på Kiwa.

Det innebär att företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för sina anställda kan få viss ersättning för kostnader de har när deras medarbetare går arbetsmiljöutbildning hos oss på Kiwa.

Vi kan erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud relevanta arbetsmiljöutbildningar med denna förmån. När du anmäler sig till någon av våra kurser eller utbildningar inom arbetsmiljö kan du ansöka om att få ersättning av Afa Försäkring. Det är alltså inte alla våra kurser som omfattas av det här stödet, utan varje ansökan kommer att prövas enskilt av Afa Försäkring. Kursen ska bland annat motsvara en heldagskurs ledd av en lärare.

Med utbildningar inom lyftområdet som är baserad på Arbetsmiljöverkets regler om säkert lyftarbete samt andra kurser såsom ATEX, arbetsmiljökunskap inom olika regelverk, livsmedelshygien och kemikaliehantering, har vi stora möjligheter att bistå. Vi erbjuder kurser på distans, via e-learning och direkt på plats, säger Irene Nettéus affärsutvecklingsansvarig för utbildning på Kiwa.

Här hittar du alla utbildningar som innefattas av Afa trygghetsföräskring.

För mer information kontakta Lennart Rankov, lennart.rankov@kiwa.com, +46 10 479 35 41
eller Irene Nettéus, irene.netteus@kiwa.com, +46 01 479 34 63

Vill du boka en kurs eller utbildning? Kontakta vår utbildningsenhet Kiwa Academy: se.academy@kiwa.com, +46 10 479 33 11.

sigill_samu_png_digital.png