Afa trygghetsförsäkring

Kiwa är godkända utbildningsordnare hos Afa Trygghetsförsäkring. Det betyder att våra arbetsmiljöutbildningar stöds av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här presenteras de utbildningar som omfattas av Afa Trygghetsförsäkring.

Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för sina anställda kan få viss ersättning för kostnader de har när deras medarbetare, går arbetsmiljöutbildning hos oss på Kiwa. 

Håll utkik efter den här symbolen på våra utbildningar.

Filter
Metod
Plats
Kurser (8 results)
 • eLearning
E-learning: Grundläggande fallskydd

En av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på arbetet är fall från höjd. Orsakerna är oftast bristande riskmedvetenhet i kombination med avsaknad eller felanvändning av personlig fallskyddsutrustning. Utan rätt kunskap är man även med rätt utrustning utsatt i händelse av en olycka.

Läs mer
Grönsaker, bär och frukt
 • eLearning
E-learning: Grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien är en utbildning vars mål är att ge dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats. Det är många faktorer som styr och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare att bedriva ett förebyggande arbete.

Läs mer
 • Klassrum
 • 1 dag
Kurs: ATEX - Anläggningar och användare

ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006. Alla anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassificering samt utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen. Kursen ger dig kunskap om hur direktivet påverkar just din anläggning. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer
 • Blandat lärande
Grundkurs: Fallskyddsutbildning och höghöjdsarbete

Fallskydd och höghöjdsarbete. En av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på arbetet är fall från höjd. Ofta pga bristande riskmedvetenhet i kombination och felanvändning av personlig fallskyddsutrustning. Kiwa har flera experter och erbjuder utbildning runt om i landet.

Läs mer
 • Grundutbildning
Behållare för kemikalier av olika slag: gasbehållare, bilbatteri, bensindunk och plastdunk för annan vätska.
 • Online
 • 1 dag
Kurs: Kemikaliehantering - Grund

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: Mobila arbetsplattformar

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar (skylifts), så kallade personlyftande anordningar.

Läs mer
 • Klassrum
 • 1 dag
Kurs: Pallställ - Säkerhet och krav

Kursen ger dig en bra plattform för att se risker, bedöma skador och uppnå bättre säkerhet i lagermiljö.

Läs mer
 • Uppfyll kraven enligt AFS 2006:6
Lyftkranar har talja för tunga lyft och säker lasthantering.
 • Klassrum
Kurs: Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering är en kurs för dig som är kranförare, ansvarig arbetsledare eller som på annat sätt jobbar med lyft och kranar. Kursen kan också anpassas efter ditt företags specifika behov.

Läs mer