Skador och skademekanismer

Olika industrier kan drabbas av olika typer av skador. Med Kiwas kurser lär du dig mer om vilka skador som är typiska inom din industri samt hur du känner igen och begränsar dem.

Filter
Metod
Plats
Utbildningskurser
Kraftvärmedagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kraftvärmedagarna 2022

Kraftvärmedagarna 2022

Läs mer
Krandagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Krandagarna 2022

Krandagarna - seminarium och lyftmässa 2022.

Läs mer
Kurs: Brandskyddsansvarig
 • Klassrum - Online
Kurs: Brandskyddsansvarig

Gå kurs hos oss och stärk din roll som brandskyddsansvarig. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Läs mer
Kurs: Inspektion av glasfiberarmerade plast (GAP)
 • Klassrum
Kurs: Inspektion av glasfiberarmerade plast (GAP)

Information och orientering om våra vanligaste plaster, med fokus på de glasfiberarmerade härdplasterna, risker och skadetyper. Vidare ges en översyn och en genomgång av svenska och europeiska lagar, krav och gällande standarder för glasfiberarmerade tankar och rörledningar.

Läs mer
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar
 • Klassrum
 • 3 dagar
 • Från 19 900
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Tredagarskursen ger dig koll på metoder för konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar. Du får också veta hur analyserna kan hjälpa dig att förbättra din anläggnings tillgänglighet och ekonomi.

Läs mer
Kurs: Korrosion inom industrin
 • Klassrum
Kurs: Korrosion inom industrin

På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen.

Läs mer
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler

Kursen ger dig förutsättningar att kunna upprätta tydliga och användbara dokument över väntad återstående livslängd hos olika anordningar – dvs livslängdsjournaler. Du får en översikt över vilken typ av skador som man kan vänta sig hos ett visst objekt och som måste beaktas.

Läs mer
Kurs: Stål, skador, svets och korrosion – en grundläggande kurs i materialteknik
 • Klassrum
Kurs: Stål, skador, svets och korrosion – en grundläggande kurs i materialteknik

Stål är samhällets viktigaste industriellt framställda material och världens mest använda metalliska konstruktionsmaterial. Några av stålets fördelar är att det går att forma i både kallt och varmt tillstånd, att det kan härdas på ett flertal sätt och att legeringsämnen kan förändra stålets egenskaper.

Läs mer
Kurs: Tillämpad brottmekanik och ISAAC
 • Klassrum
 • 3 dagar
 • Från 21 700
Kurs: Tillämpad brottmekanik och ISAAC

Tillämpad brottmekanik och ISAAC

Läs mer
Kärnteknikdagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kärnteknikdagarna 2022

Kunskapsöverföring och nätverkande på Kärnteknikdagarna - 2022

Läs mer
Processindustridagarna 2022 - Utställare
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2022 - Utställare

Ställ ut på Processindustridagarna! Seminariet hålls vecka 47 och som utställare får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era tjänster och varor för processindustrin.

Läs mer
Processindustridagarna 2023
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2023

Processindustridagarna 2023 Branschens trevligaste konferens! Inspireras, utbyt erfarenheter och förkovra dig i aktuella ämnen.

Läs mer
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
 • Från 3 950
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023

Skogsindustridagarna är Kiwa årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer