Tryckkärl och rörledningar

Söker du kurser inom tryckkärl och rörledningar? Trycksatta anordningar är arbetsutrustning med särskilda risker, om anordningen går sönder riskerar den att allvarligt skada människor. Kiwas kurser inom tryckkärl och rörledningar riktar sig till dig som arbetar som bland annat konstruktör eller arbetsmiljöansvarig. 

Vi på Kiwa erbjuder utbildningar där du lär dig om exempelvis Arbetsmiljöverkets regler, praktisk FEM-analys eller spänningsanalys – för en säkrare arbetsplats utan olyckor.

Nedan kan du läsa mer om alla våra kurser inom tryckkärl och rörledningar. Hittar du inte det du letar efter? Om det handlar om utbildning kan vi med största sannolikhet hjälpa dig. Vi på Kiwa har lång erfarenhet av att utbilda personer som arbetar med exempelvis gassystem eller tryckluftskompressorer, välkommen att kontakta oss.

Vi rekommenderar

Filter
Metod
Plats
Kurser (24 results)
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Kraftvärmedagarna 2024

Kraftvärmedagarna 2024 – Branschseminariet du inte vill missa! Den 24-25 oktober ses vi i Stockholm på Yasuragi för föreläsningar, utbildningar , utställning och andra aktiviteter.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Kraftvärmedagarna 2024 - Utställare

Ställ ut på Kraftvärmedagarna 2024! Seminariet ger dig och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era produkter och tjänster för Sveriges värmeverk och kraftvärmeverk.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: ASME - Översiktskurs

Kursen ger en bra grund för företag med försäljning av utrustning i Asien, USA, Sydamerika, Mellanöstern eller för de som använder ASME som intern företagsstandard, t ex viss processindustri. Företag som medverkar i processdesign av anläggningar har också god nytta av kunskaperna.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs i CE-märkning av tryckbärande anordning enligt kraven i PED

Både EUs många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet

Gå vår tvådagarskurs i CE-märkning och Maskindirektivet. Få reda på hur CE-märkning, produktansvar och krav på dokumentation hänger ihop.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Dimensionering av cisterner enligt Eurokod

Insikt i olika metoder för konstruktion och dimensionering av cisterner för att uppfylla Eurokod 3 tillsammans med BFS 2019:1-EKS 11 och MSBFS 2018:3. Dessutom kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk och standarder.

Läs mer
 • Nyhet
 • Blandat lärande
 • 1 dag
Kurs: Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar – Teori och Praktik

Utbildning för dig som utför fortlöpande tillsyn av trycksatt utrustning på arbetsplatsen och för dig som är arbetsledare för att bättre stötta din personal i det dagliga arbetet.

Läs mer
 • Klassrum - Online
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning

Är du ansvarig för kyl -anläggning eller -utrustning? Arbetar du med service eller som konsult med kyla i branschen? Då du behöver du känna till de krav på kontroller som Arbetsmiljöverket ställer. I den här kursen får du veta vad som gäller för komponenter som kompressorer, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, frysskydd och olika typer av vakter. Du får också veta vilka kontroller du får göra själv och där du behöver ta hjälp av tredje part.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik - utbildning för kylcertifikat

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: PED för inköpare - Att köpa och beställa CE-märkta tryckbärande anordningar

Att ge deltagarna kunskaper om PED (AFS 2016:1) så att de vet vilka krav de ska ställa på leverantörer då de köper in CE-märkta tryckbärande anordningar, eller material för att bygga sådana anordningar. Även krav på svetsande företag som används som underleverantörer kommer att beröras.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Praktisk FEM-analys av tryckkärl

Utför du spänningsanalyser av tryckkärl? Här får du lära mer om för- och nackdelar med olika metoder. Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

Läs mer
 • Fördjupning
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3

Med vår kurs i AFS 2017:3 får du information om föreskriften från Arbetsmiljöverket och de krav som gäller nu och de som träder i kraft 1 januari 2025. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar om kontroll av trycksatta anordningar samt vad som behöver göras för att din anläggning ska uppfylla kraven.

Läs mer
 • Grundutbildning
 • Klassrum - Online
 • 1 dag
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning

Endagsutbildningen ger dig en översikt av de olika delarna i regelverk AFS 2017:3 för att få koll på vad som behöver göras nu och vad som träder i kraft 1 januari 2025 för att din trycksatta anläggning ska uppfylla kraven. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar enligt Arbetsmiljöverkets regelverket.

Läs mer
En tekniker modifierar inställningarna för en anläggning.
 • Klassrum
 • 1 dag
Kurs: Reparation och ändring av tryckkärl – vad gäller?

Vi reder ut begreppen och hjälper dig med hur du ska göra för att uppfylla kraven kring material, svetsning, OFP, provtryckning, dokumentation, kontroll, intyg m m

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Rörledningar, EN 13480

Harmoniserad standard Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Läs mer
Ingenjör arbetar med dator med skyddshjälm bredvid, gas- och oljeraffinaderi visas i bakgrunden.
 • Klassrum
 • 1 dag
Kurs: SIL - Introduktion

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden EN IEC 61508.

Läs mer
 • Online
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler

Kursen ger dig förutsättningar att kunna upprätta tydliga och användbara dokument över väntad återstående livslängd hos olika anordningar – dvs livslängdsjournaler. Du får en översikt över vilken typ av skador som man kan vänta sig hos ett visst objekt och som måste beaktas.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3

Att redan i design- och verifieringsfasen ha stor förståelse för de laster ett tryckkärl kommer utsättas för och anpassa dimensionen efter det medför stora vinster för kärlets skadetålighet och livslängd.

Läs mer
Tekniker inspekterar utomhus ventiler och rörledningar i en industri.
 • Klassrum
Kurs: Säkerhetsventiler

Med tvådagarskursen "Säkerhetsventiler" får du bra insikter i hur säkerhetsventiler fungerar, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen kombinerar teori med praktik i verkstad.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Tryckkärl, EN 13445

I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Med kursen lär du dig vilka regler som gäller för tryckprovning och vilka risker som är förenade med provning med gas.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Processindustridagarna 2024

Processindustridagarna 2024 - Branschens trevligaste konferens! Den 14-15 november ses vi återigen på Stenungsbaden för föreläsningar, utbildningar, utställning och andra aktiviteter. Inspireras, utbyt erfarenheter och förkovra dig i aktuella ämnen.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Processindustridagarna 2024- Utställare

Ställ ut på Processindustridagarna! Seminariet hålls den 14-15 november på Stenungsbaden och som utställare får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era tjänster och produkter för branschkollegor inom processindustrin.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Skogsindustridagarna 19-20 mars 2025

Skogsindustridagarna är Kiwas årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer

Tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning

Vi utför tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning för att verifiera hållfastheten hos dina objekt och se till att det inte finns läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar.

Läs mer om Kiwas tjänster