Tryckkärl och rörledningar

Söker du kurser inom tryckkärl och rörledningar? Trycksatta anordningar är arbetsutrustning med särskilda risker, om anordningen går sönder riskerar den att allvarligt skada människor. Kiwas kurser inom tryckkärl och rörledningar riktar sig till dig som arbetar som bland annat konstruktör eller arbetsmiljöansvarig. 

Vi på Kiwa erbjuder utbildningar där du lär dig om exempelvis Arbetsmiljöverkets regler, praktisk FEM-analys eller spänningsanalys – för en säkrare arbetsplats utan olyckor.

Nedan kan du läsa mer om alla våra kurser inom tryckkärl och rörledningar. Hittar du inte det du letar efter? Om det handlar om utbildning kan vi med största sannolikhet hjälpa dig. Vi på Kiwa har lång erfarenhet av att utbilda personer som arbetar med exempelvis gassystem eller tryckluftskompressorer, välkommen att kontakta oss.

Vi rekommenderar

Filter
Metod
Plats
Utbildningskurser
Kraftvärmedagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kraftvärmedagarna 2022

Kraftvärmedagarna 2022

Läs mer
Kraftvärmedagarna 2022 - Utställare
 • Klassrum - Seminarium
Kraftvärmedagarna 2022 - Utställare

Ställ ut på Kraftvärme 2022! Seminariet ger dig och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era produkter och tjänster för Sveriges värmeverk och kraftvärmeverk.

Läs mer
Kurs: ASME - Översiktskurs
 • Klassrum
Kurs: ASME - Översiktskurs

Kursen ger en bra grund för företag med försäljning av utrustning i Asien, USA, Sydamerika, Mellanöstern eller för de som använder ASME som intern företagsstandard, t ex viss processindustri. Företag som medverkar i processdesign av anläggningar har också god nytta av kunskaperna.

Läs mer
Kurs i CE-märkning av tryckbärande anordning enligt kraven i PED
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs i CE-märkning av tryckbärande anordning enligt kraven i PED

Både EUs många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen.

Läs mer
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet

Gå vår tvådagarskurs i CE-märkning och Maskindirektivet. Få reda på hur CE-märkning, produktansvar och krav på dokumentation hänger ihop.

Läs mer
Kurs: Cisternkontroll för C-organ
 • Klassrum
Kurs: Cisternkontroll för C-organ

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställer i sin föreskrift MSBFS 2018:3 krav på att cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor ska kontrolleras av ett Swedac-ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer
Kurs: Dimensionering av cisterner enligt Eurokod
 • Klassrum
Kurs: Dimensionering av cisterner enligt Eurokod

Insikt i olika metoder för konstruktion och dimensionering av cisterner för att uppfylla Eurokod 3 tillsammans med BFS 2019:1-EKS 11 och MSBFS 2018:3. Dessutom kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk och standarder.

Läs mer
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning
 • Klassrum
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning

Är du ansvarig för kyl -anläggning eller -utrustning? Arbetar du med service eller som konsult med kyla i branschen? Då du behöver du känna till de krav på kontroller som Arbetsmiljöverket ställer. I den här kursen får du veta vad som gäller för komponenter som kompressorer, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, frysskydd och olika typer av vakter. Du får också veta vilka kontroller du får göra själv och där du behöver ta hjälp av tredje part.

Läs mer
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 7 150
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
Kurs: PED för inköpare - Att köpa och beställa CE-märkta tryckbärande anordningar
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: PED för inköpare - Att köpa och beställa CE-märkta tryckbärande anordningar

Att ge deltagarna kunskaper om PED (AFS 2016:1) så att de vet vilka krav de ska ställa på leverantörer då de köper in CE-märkta tryckbärande anordningar, eller material för att bygga sådana anordningar. Även krav på svetsande företag som används som underleverantörer kommer att beröras.

Läs mer
Kurs: Praktisk FEM-analys av tryckkärl
 • Klassrum
Kurs: Praktisk FEM-analys av tryckkärl

Utför du spänningsanalyser av tryckkärl? Här får du lära mer om för- och nackdelar med olika metoder. Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

Läs mer
Kurs: Regler för trycksatta anordningar - AFS 2017:3
 • Klassrum
Kurs: Regler för trycksatta anordningar - AFS 2017:3

Med vår kurs i AFS 2017:3 får du information om föreskriften från Arbetsmiljöverket. Föreskriften om användning och kontroll av trycksatta anordningar gäller från och med 1 december 2017.

Läs mer
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning

Denna endagsutbildning ger dig en översikt av de olika delarna i regelverket AFS 2017:3 “Användning och kontroll av trycksatta anordningar”. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar och får koll på vad som behöver göras för att din anläggning ska uppfylla de nya kraven i föreskriften

Läs mer
Kurs: Reparation och ändring av tryckkärl – vad gäller?
 • Klassrum
Kurs: Reparation och ändring av tryckkärl – vad gäller?

Vi reder ut begreppen och hjälper dig med hur du ska göra för att uppfylla kraven kring material, svetsning, OFP, provtryckning, dokumentation, kontroll, intyg m m

Läs mer
Kurs: Rörledningar, EN 13480
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: Rörledningar, EN 13480

Harmoniserad standard Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Läs mer
Kurs: SIL - Introduktion
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: SIL - Introduktion

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska, elektroniska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.

Läs mer
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler

Kursen ger dig förutsättningar att kunna upprätta tydliga och användbara dokument över väntad återstående livslängd hos olika anordningar – dvs livslängdsjournaler. Du får en översikt över vilken typ av skador som man kan vänta sig hos ett visst objekt och som måste beaktas.

Läs mer
Kurs: Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3

Att redan i design- och verifieringsfasen ha stor förståelse för de laster ett tryckkärl kommer utsättas för och anpassa dimensionen efter det medför stora vinster för kärlets skadetålighet och livslängd.

Läs mer
Kurs: Säkerhetsventiler
 • Klassrum
Kurs: Säkerhetsventiler

Med tvådagarskursen "Säkerhetsventiler" får du bra insikter i hur säkerhetsventiler fungerar, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen kombinerar teori med praktik i verkstad.

Läs mer
Kurs: Tryckkärl, EN 13445
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: Tryckkärl, EN 13445

I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Läs mer
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8
 • Klassrum
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Med kursen lär du dig vilka regler som gäller för tryckprovning och vilka risker som är förenade med provning med gas.

Läs mer
Processindustridagarna 2022 - Utställare
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2022 - Utställare

Ställ ut på Processindustridagarna! Seminariet hålls vecka 47 och som utställare får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era tjänster och varor för processindustrin.

Läs mer
Processindustridagarna 2023
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2023

Processindustridagarna 2023 Branschens trevligaste konferens! Inspireras, utbyt erfarenheter och förkovra dig i aktuella ämnen.

Läs mer
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
 • Från 3 950
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023

Skogsindustridagarna är Kiwa årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer