Riskhantering och säker arbetsmiljö

Riskanalys och riskhantering är viktiga aspekter för att skapa en säker arbetsmiljö och effektiva projekt. Med Kiwas kurser får du koll på aktuella regler, effektiva metoder för att skapa säkerhet och praktiska sätt att optimera ditt underhållsarbete.

Filter
Metod
Plats
Utbildningskurser
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen
 • eLearning
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen

För att kunna arbeta säkert i slutna utrymmen krävs goda kunskaper i hur arbetet planeras, uförs och avrapporteras.

Läs mer
E-learning: Mobila arbetsplattformar
 • eLearning
E-learning: Mobila arbetsplattformar

Gå en webbaserad förarkurs för mobila arbetsplattformar (skylifts). E-learningen kan användas som en förberedelse inför praktik eller som repetitionsutbildning.

Läs mer
 • Erbjuds på flera språk
E-learning: Säkra Lyft
 • eLearning
E-learning: Säkra Lyft

Gå kursen "Säkra lyft - Bas" som E-learning (webbkurs). Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter.

Läs mer
Vi på Borealis har i många år vänt oss till Kiwa för att få hjälp med vår lyftutbildning. Kiwa levererar en proffsig e-learning inom säkra lyft som deltagarna lätt tar till sig. Denna professionella utbildningslösning hjälper oss att komplimentera vår övriga personalutbildning på ett mycket bra sätt.
Olof Börjesson, Technical trainer på Borealis Group
E-learning: Säkra lyft - Repetition
 • eLearning
E-learning: Säkra lyft - Repetition

Gå en repetitionskurs i Säkra lyft via webben! Vår e-learning gör det möjligt att repetera kunskaperna via din egen dator, när och var det passar dig.

Läs mer
Kraftvärmedagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kraftvärmedagarna 2022

Kraftvärmedagarna 2022

Läs mer
Krandagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Krandagarna 2022

Krandagarna - seminarium och lyftmässa 2022.

Läs mer
Kurs: ATEX - Anläggningar och användare
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: ATEX - Anläggningar och användare

ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006. Alla anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassificering samt utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen. Kursen ger dig kunskap om hur direktivet påverkar just din anläggning. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer
Kurs: Brandfarliga heta arbeten
 • Klassrum - Online
Kurs: Brandfarliga heta arbeten

Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Här hittar du utbildning för brandfarliga arbeten som ger dig certifikat för just det. Certifikatet ges via Svebra som uppfyller försäkringsbolagens regler om heta arbeten.

Läs mer
Kurs: Brandskyddsansvarig
 • Klassrum - Online
Kurs: Brandskyddsansvarig

Gå kurs hos oss och stärk din roll som brandskyddsansvarig. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Läs mer
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet

Gå vår tvådagarskurs i CE-märkning och Maskindirektivet. Få reda på hur CE-märkning, produktansvar och krav på dokumentation hänger ihop.

Läs mer
Kurs: Cisternkontroll för C-organ
 • Klassrum
Kurs: Cisternkontroll för C-organ

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställer i sin föreskrift MSBFS 2018:3 krav på att cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor ska kontrolleras av ett Swedac-ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer
Kurs: Fallskydd och höghöjdsarbete
 • Klassrum
Kurs: Fallskydd och höghöjdsarbete

Fallskydd och höghöjdsarbete. En av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på arbetet är fall från höjd. Ofta pga bristande riskmedvetenhet i kombination och felanvändning av personlig fallskyddsutrustning. Kiwa har flera experter och erbjuder utbildning runt om i landet.

Läs mer
Kurs: Kemikaliehantering - Grund
 • Klassrum
Kurs: Kemikaliehantering - Grund

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Läs mer
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning
 • Klassrum
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning

Är du ansvarig för kyl -anläggning eller -utrustning? Arbetar du med service eller som konsult med kyla i branschen? Då du behöver du känna till de krav på kontroller som Arbetsmiljöverket ställer. I den här kursen får du veta vad som gäller för komponenter som kompressorer, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, frysskydd och olika typer av vakter. Du får också veta vilka kontroller du får göra själv och där du behöver ta hjälp av tredje part.

Läs mer
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 7 150
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
Kurs: Pallställ - Säkerhet och krav
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Pallställ - Säkerhet och krav

Kursen utgår från bl.a. standarden: ”SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll”

Läs mer
Kurs: Rörledningar, EN 13480
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 13 800
Kurs: Rörledningar, EN 13480

Harmoniserad standard Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Läs mer
Kurs: SIL - Introduktion
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: SIL - Introduktion

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska, elektroniska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.

Läs mer
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Skademekanismer och livslängdsjournaler

Kursen ger dig förutsättningar att kunna upprätta tydliga och användbara dokument över väntad återstående livslängd hos olika anordningar – dvs livslängdsjournaler. Du får en översikt över vilken typ av skador som man kan vänta sig hos ett visst objekt och som måste beaktas.

Läs mer
Kurs: Säker räddning och evakuering på höjd
 • Blandat lärande
Kurs: Säker räddning och evakuering på höjd

När du arbetar i fallriskmiljö är det säkerheten oerhört viktigt. Därför erbjuder Kiwa en endagskurs i räddning där du får kunskap i att använda rätt fallskyddsutrustning.

Läs mer
Kurs: Säkerhetsventiler
 • Klassrum
Kurs: Säkerhetsventiler

Med tvådagarskursen "Säkerhetsventiler" får du bra insikter i hur säkerhetsventiler fungerar, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen kombinerar teori med praktik i verkstad.

Läs mer
 • Uppfyll kraven enligt AFS 2006:6
Kurs: Säkra lyft och lasthantering
 • Klassrum
Kurs: Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering är en kurs för dig som är kranförare, ansvarig arbetsledare eller som på annat sätt jobbar med lyft och kranar. Kursen kan också anpassas efter ditt företags specifika behov.

Läs mer
Kärnteknikdagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kärnteknikdagarna 2022

Kunskapsöverföring och nätverkande på Kärnteknikdagarna - 2022

Läs mer
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
 • Från 3 950
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023

Skogsindustridagarna är Kiwa årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer