Processäkerhet och säkerhetsutrustning

Våra kurser i processäkerhet och säkerhetsutrustning ger dig som konstruktör, processingenjör eller projektledare aktuell kunskap inom ditt fält.

Filter
Metod
Plats
Kurser (16 results)
 • eLearning
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen

Arbete i slutna utrymmen kräver goda kunskaper i hur arbetet planeras, utförs och avrapporteras för att anses vara säkert. Om du planerar för arbete i ett slutet utrymme, eller om ditt uppdrag innebär att du ska vistas i ett utrymme med begränsad möjlighet till räddning och evakuering bör du ha utbildning för det. 

Läs mer
 • Klassrum
 • 4 dagar
Kurs: Avsäkring och dess processdesign

Med kursen Avsäkring och dess processdesign lär du dig om avsäkringens betydelse och hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av en anläggning i enlighet med gällande regler.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: Eurocode - Översiktskurs

Direktiv, förordningar, föreskrifter och standarder. Hur hänger allt ihop? Eurocode har idag ersatt BSK som standard för design av stålstrukturer. Vi erbjuder en praktisk kurs om Eurocode och de krav som ställs på material, hållfasthet, inspektion och provning.

Läs mer
 • Grundutbildning
Behållare för kemikalier av olika slag: gasbehållare, bilbatteri, bensindunk och plastdunk för annan vätska.
 • Online
 • 1 dag
Kurs: Kemikaliehantering - Grund

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Tredagarskursen ger dig koll på metoder för konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar. Du får också veta hur analyserna kan hjälpa dig att förbättra din anläggnings tillgänglighet och ekonomi.

Läs mer
 • Klassrum - Online
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning

Är du ansvarig för kyl -anläggning eller -utrustning? Arbetar du med service eller som konsult med kyla i branschen? Då du behöver du känna till de krav på kontroller som Arbetsmiljöverket ställer. I den här kursen får du veta vad som gäller för komponenter som kompressorer, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, frysskydd och olika typer av vakter. Du får också veta vilka kontroller du får göra själv och där du behöver ta hjälp av tredje part.

Läs mer
 • Klassrum
Kurs: Korrosion inom industrin

På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen.

Läs mer
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik - utbildning för kylcertifikat

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
 • Fördjupning
 • Klassrum
 • 2 dagar
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3

Med vår kurs i AFS 2017:3 får du information om föreskriften från Arbetsmiljöverket och de krav som gäller nu och de som träder i kraft 1 januari 2025. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar om kontroll av trycksatta anordningar samt vad som behöver göras för att din anläggning ska uppfylla kraven.

Läs mer
 • Grundutbildning
 • Klassrum - Online
 • 1 dag
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning

Endagsutbildningen ger dig en översikt av de olika delarna i regelverk AFS 2017:3 för att få koll på vad som behöver göras nu och vad som träder i kraft 1 januari 2025 för att din trycksatta anläggning ska uppfylla kraven. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar enligt Arbetsmiljöverkets regelverket.

Läs mer
Ingenjör arbetar med dator med skyddshjälm bredvid, gas- och oljeraffinaderi visas i bakgrunden.
 • Klassrum
 • 1 dag
Kurs: SIL - Introduktion

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden EN IEC 61508.

Läs mer
Tekniker inspekterar utomhus ventiler och rörledningar i en industri.
 • Klassrum
Kurs: Säkerhetsventiler

Med tvådagarskursen "Säkerhetsventiler" får du bra insikter i hur säkerhetsventiler fungerar, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen kombinerar teori med praktik i verkstad.

Läs mer
 • Seminarium - Webbinarium
 • 1 dag
Kärnteknikdagarna / Swedish Conference on Nuclear Power 2024

Stay up to date on the latest innovations and market trends and network with qualified professionals at the Swedish Conference on Nuclear Power 2024

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Processindustridagarna 2024

Processindustridagarna 2024 - Branschens trevligaste konferens! Den 14-15 november ses vi återigen på Stenungsbaden för föreläsningar, utbildningar, utställning och andra aktiviteter. Inspireras, utbyt erfarenheter och förkovra dig i aktuella ämnen.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Processindustridagarna 2024- Utställare

Ställ ut på Processindustridagarna! Seminariet hålls den 14-15 november på Stenungsbaden och som utställare får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era tjänster och produkter för branschkollegor inom processindustrin.

Läs mer
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
Skogsindustridagarna 19-20 mars 2025

Skogsindustridagarna är Kiwas årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer