Processäkerhet och säkerhetsutrustning

Våra kurser i processäkerhet och säkerhetsutrustning ger dig som konstruktör, processingenjör eller projektledare aktuell kunskap inom ditt fält.

Filter
Metod
Plats
Utbildningskurser
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen
 • eLearning
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen

För att kunna arbeta säkert i slutna utrymmen krävs goda kunskaper i hur arbetet planeras, uförs och avrapporteras.

Läs mer
Kurs: Avsäkring och dess processdesign
 • Klassrum
 • 4 dagar
Kurs: Avsäkring och dess processdesign

Med kursen Avsäkring och dess processdesign lär du dig om avsäkringens betydelse och hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av en anläggning i enlighet med gällande regler.

Läs mer
Kurs: Cisternkontroll för C-organ
 • Klassrum
 • 3 dagar
Kurs: Cisternkontroll för C-organ

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställer i sin föreskrift MSBFS 2018:3 krav på att cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor ska kontrolleras av ett Swedac-ackrediterat kontrollorgan. Kursen är för dig som vill bli behörig som kontrollant eller för dig som redan idag är behörig men vill få uppdatering inom området.

Läs mer
Det är fantastiskt bra nedkokat till ett begripligt språk. Det här är ju inte rocket science. Jag slängde faktiskt 'AFS:en' och behöll kurspärmen.
Kurs: Eurocode - Översiktskurs
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Eurocode - Översiktskurs

Direktiv, förordningar, föreskrifter och standarder. Hur hänger allt ihop? Eurocode har idag ersatt BSK som standard för design av stålstrukturer. Vi erbjuder en praktisk kurs om Eurocode och de krav som ställs på material, hållfasthet, inspektion och provning.

Läs mer
Kurs: Kemikaliehantering - Grund
 • Klassrum
Kurs: Kemikaliehantering - Grund

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Läs mer
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar
 • Klassrum
 • 3 dagar
 • Från 19 900
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Tredagarskursen ger dig koll på metoder för konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar. Du får också veta hur analyserna kan hjälpa dig att förbättra din anläggnings tillgänglighet och ekonomi.

Läs mer
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning
 • Klassrum - Online
Kurs: Kontroll, myndighetskrav och fortlöpande tillsyn av kylutrustning

Är du ansvarig för kyl -anläggning eller -utrustning? Arbetar du med service eller som konsult med kyla i branschen? Då du behöver du känna till de krav på kontroller som Arbetsmiljöverket ställer. I den här kursen får du veta vad som gäller för komponenter som kompressorer, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, frysskydd och olika typer av vakter. Du får också veta vilka kontroller du får göra själv och där du behöver ta hjälp av tredje part.

Läs mer
Kurs: Korrosion inom industrin
 • Klassrum
Kurs: Korrosion inom industrin

På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen.

Läs mer
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik
 • Klassrum
 • 2 dagar
 • Från 7 150
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3
 • Klassrum
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3

Med vår kurs i AFS 2017:3 får du information om föreskriften från Arbetsmiljöverket. Föreskriften om användning och kontroll av trycksatta anordningar gäller från och med 1 december 2017.

Läs mer
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning
 • Klassrum - Online
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3 - Grundutbildning

Denna endagsutbildning ger dig en översikt av de olika delarna i regelverket AFS 2017:3 “Användning och kontroll av trycksatta anordningar”. Kursen ger dig en översikt över anläggningsägarens ansvar och får koll på vad som behöver göras för att din anläggning ska uppfylla de nya kraven i föreskriften

Läs mer
Kurs: SIL - Introduktion
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: SIL - Introduktion

Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska, elektroniska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.

Läs mer
Kurs: Säkerhetsventiler
 • Klassrum
Kurs: Säkerhetsventiler

Med tvådagarskursen "Säkerhetsventiler" får du bra insikter i hur säkerhetsventiler fungerar, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen kombinerar teori med praktik i verkstad.

Läs mer
Kärnteknikdagarna 2022
 • Klassrum - Seminarium
Kärnteknikdagarna 2022

Kunskapsöverföring och nätverkande på Kärnteknikdagarna - 2022

Läs mer
Processindustridagarna 2022 - Utställare
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2022 - Utställare

Ställ ut på Processindustridagarna! Seminariet hålls vecka 47 och som utställare får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att presentera era tjänster och varor för processindustrin.

Läs mer
Processindustridagarna 2023
 • Klassrum - Seminarium
Processindustridagarna 2023

Processindustridagarna 2023 Branschens trevligaste konferens! Inspireras, utbyt erfarenheter och förkovra dig i aktuella ämnen.

Läs mer
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023
 • Klassrum - Seminarium
 • 2 dagar
 • Från 3 950
Skogsindustridagarna 23-24 mars 2023

Skogsindustridagarna är Kiwa årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer