E-learning

Nu kan du gå flera av våra kurser och utbildningar digitalt. Vi har riggat om ett antal kurser till smidiga webbutbildningar, där du går kursen i din webbläsare (på din dator, surfplatta eller mobil). Med e-learningkurser går du utbildningen precis när det passar dig.

Filter
Utbildningskurser
E-learning:  Förberedande test inför certifiering som pannoperatör
  • eLearning
E-learning: Förberedande test inför certifiering som pannoperatör

För att få övervaka en panna måste du klara ett teoretiskt prov inför personcertifieringen. Genom våra förberedande test kan du öva, se frågor och svar och repetera inför provtillfället.

Läs mer
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen
  • eLearning
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen

För att kunna arbeta säkert i slutna utrymmen krävs goda kunskaper i hur arbetet planeras, uförs och avrapporteras.

Läs mer
E-learning: Grundläggande fallskydd
  • eLearning
E-learning: Grundläggande fallskydd

En av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på arbetet är fall från höjd. Orsakerna är oftast bristande riskmedvetenhet i kombination med avsaknad eller felanvändning av personlig fallskyddsutrustning. Utan rätt kunskap är man även med rätt utrustning utsatt i händelse av en olycka.

Läs mer
Vi på Borealis har i många år vänt oss till Kiwa för att få hjälp med vår lyftutbildning. Kiwa levererar en proffsig e-learning inom säkra lyft som deltagarna lätt tar till sig. Denna professionella utbildningslösning hjälper oss att komplimentera vår övriga personalutbildning på ett mycket bra sätt.
Olof Börjesson, Technical trainer på Borealis Group
E-learning: Grundläggande livsmedelshygien
  • eLearning
E-learning: Grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien är en utbildning vars mål är att ge dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats. Det är många faktorer som styr och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare att bedriva ett förebyggande arbete.

Läs mer
E-learning: Mobila arbetsplattformar
  • eLearning
E-learning: Mobila arbetsplattformar

Gå en webbaserad förarkurs för mobila arbetsplattformar (skylifts). E-learningen kan användas som en förberedelse inför praktik eller som repetitionsutbildning.

Läs mer
E-learning: Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3
  • eLearning
E-learning: Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3

För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Webbutbildningen Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3 är en kompletterande utbildning inför den certifieringen.

Läs mer
  • Erbjuds på flera språk
E-learning: Säkra Lyft
  • eLearning
E-learning: Säkra Lyft

Gå kursen "Säkra lyft - Bas" som E-learning (webbkurs). Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter.

Läs mer
E-learning: Säkra lyft - Repetition
  • eLearning
E-learning: Säkra lyft - Repetition

Gå en repetitionskurs i Säkra lyft via webben! Vår e-learning gör det möjligt att repetera kunskaperna via din egen dator, när och var det passar dig.

Läs mer