Provningsmetoder

Med Kiwas kurser i provningsmetoder får du koll på hur olika provningstekniker fungerar och vilken metod som bör användas i vilket sammanhang. Lär dig mer om oförstörande provning, visuell kontroll, läcksökning och andra tekniker som kan minska risken att drabbas av haverier och driftstörningar.

Filter
Metod
Plats
Utbildningskurser
Kurs: Brandskyddsansvarig
 • Klassrum - Online
Kurs: Brandskyddsansvarig

Gå kurs hos oss och stärk din roll som brandskyddsansvarig. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Läs mer
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar
 • Klassrum
 • 3 dagar
 • Från 19 900
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Tredagarskursen ger dig koll på metoder för konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar. Du får också veta hur analyserna kan hjälpa dig att förbättra din anläggnings tillgänglighet och ekonomi.

Läs mer
Kurs: OFP - Vad är det?
 • Klassrum
 • 1 dag
 • Från 6 900
Kurs: OFP - Vad är det?

OFP – Vad är det? Oförstörande Provning (OFP) betyder provnings- eller undersökningsmetoder, som utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svets, konstruktioner och material efter felaktigheter på eller under ytan.

Läs mer
Kurs: Tillämpad brottmekanik och ISAAC
 • Klassrum
 • 3 dagar
 • Från 21 700
Kurs: Tillämpad brottmekanik och ISAAC

Tillämpad brottmekanik och ISAAC

Läs mer
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8
 • Klassrum
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Med kursen lär du dig vilka regler som gäller för tryckprovning och vilka risker som är förenade med provning med gas.

Läs mer
Kurs: VT – Regler för visuell kontroll
 • Klassrum
Kurs: VT – Regler för visuell kontroll

VT – Regler för visuell kontroll. Kursen lär ut vilka risker som är förenade med provning med gas och hur man kan minska dem. Deltagaren ska efter kursen själv kunna utföra, leda och dokumentera en säker tryckprovning med gas enligt gällande krav.

Läs mer