Provningsmetoder

Med Kiwas kurser i provningsmetoder får du koll på hur olika provningstekniker fungerar och vilken metod som bör användas i vilket sammanhang. Lär dig mer om oförstörande provning, visuell kontroll, läcksökning och andra tekniker som kan minska risken att drabbas av haverier och driftstörningar.

Filter
Metod
Plats
Kurser (6 results)
Illustration som beskriver de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
  • Klassrum - Online
Kurs: Brandskyddsansvarig

Gå kurs hos oss och stärk din roll som brandskyddsansvarig. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Läs mer
  • Klassrum
Kurs: Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

Tredagarskursen ger dig koll på metoder för konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar. Du får också veta hur analyserna kan hjälpa dig att förbättra din anläggnings tillgänglighet och ekonomi.

Läs mer
  • Online
Kurs: OFP - Vad är det?

OFP – Vad är det? Oförstörande Provning (OFP) betyder provnings- eller undersökningsmetoder, som utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svets, konstruktioner och material efter felaktigheter på eller under ytan.

Läs mer
  • Klassrum
  • 3 dagar
Kurs: Tillämpad brottmekanik och ISAAC

Kiwas kurs i tillämpad brottmekanik och ISAAC omfattar avsnitt inom områdena brottmekanik, plastisk kollaps, spricktillväxt, materialteknik och oförstörande provning. Med kunskap från dessa områden lär vi dig praktisk analys av sprickor och provningsintervall.

Läs mer
  • Klassrum
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Med kursen lär du dig vilka regler som gäller för tryckprovning och vilka risker som är förenade med provning med gas.

Läs mer
  • Vissa kurstillfällen på engelska
  • Nu även på ryska
  • Klassrum
Kurs: VT – Regler för visuell kontroll av svets

Utbildningen i VT vänder sig främst till personal som kommer i kontakt med svets och kvalitetskrav. Det kan vara svetskontrollant, svetsare, avsynare, arbeta med konstruktion eller inköp – men gärna med någon form av erfarenhet av svetsarbete. Utbildningen tar avstamp i gällande standarder och föreskrifter. Du lär dig acceptanskrav, tillvägagångssätt och rätt metodik. Du lär dig också att göra specifikationer och beställningar av extern kontroll.

Läs mer