Kurs: Räddning och evakuering på höjd - Nedtagning av nödställd

När du arbetar i fallriskmiljö är det säkerheten oerhört viktigt. Därför erbjuder Kiwa en endagskurs i räddning där du får kunskap i att använda utrustning och metoder samt riskbedömning för nedtagning av nödställd.. Efter avslutad kurs kommer du att kunna genomföra både självräddning och kamraträddning. Kursen uppfyller kravet inom AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

Då kursen innehåller avancerad räddning så är vi alltid två instruktörer vid denna kurs. Kursen hålls på Klätterverket i Stockholm. 

Kurs: Räddning och evakuering på höjd - Nedtagning av nödställd
Nästa utbildningstillfälle : Kontakta oss för mer information
Kontakta oss
Kiwa Academy

Varan har lagts till i din varukorg.

Kurs: Räddning och evakuering på höjd - Nedtagning av nödställd

Gå till varukorgen
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Gå till varukorgen