25 oktober 2022

Möt kemikalieproffset Milvi Rohtla

En person som har jobbat länge på Kiwa är Milvi Rohtla. Efter att ha varit företagare inom kemikalierådgivning tillsammans med sambon i tio års tid började hon 2008 sin tjänst på Kiwa som konsult inom kemikaliehantering. Något vi väldigt glada för då Milvi är en av de vassaste som går att hitta inom sitt område

Milvi jobbar mycket tillsammans med Kiwas Norska kontor i Oslo, men basen finns i Göteborg där hon också är född och uppvuxen. 

Från livsmedel till kemikalier

-Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och pluggade sedan till civilingenjör i kemiteknik på Chalmers, med inriktning livsmedelsteknik. Mitt första jobb var som utvecklingsingenjör inom bageriindustrin. Det var ett drömjobb för mig som hade planer på att satsa på livsmedelsbranschen, men när mitt vikariat tog slut hoppade jag istället på ett jobb som produktchef för analysinstrument i elektrokemi. Efter en tid halkade jag istället in på regelverk för kemikalier när jag mötte min blivande sambo.

Milvi fortsätter:

-För att vi skulle få möjlighet att jobba tillsammans startade vi ett eget konsultföretag inom kemikaliehantering. Efter vi hade drivit detta i ca tio år hörde Teknologisk Institutt i Norge av sig och ville anställa mig via sitt dotterbolag i Sverige. De blev sedan tillsammans med Inspecta uppköpta av Kiwa-koncernen hösten 2015.  Efter en kundförfrågan till Kiwa i Sverige hösten 2020 om konsulthjälp i kemikaliehantering kom Kiwa-företagen i Norge och Sverige på att det var smartare att jag som var svensk skulle vara anställd av Kiwa i Sverige istället. Dels för att det var mer praktiskt och för att kunna bredda Kiwas konsultverksamhet i Sverige till att även omfatta kemikaliehantering.

Kan svara på det mesta inom kemikalieregelverk

Milvis uppdrag går ut på att göra arbete med kemikalier så säkert som möjligt så att inte hälsan, miljön eller egendom ska ta skada. Genom att påminna kunden om att göra smarta inköp av kemikalier (dvs byta ut mot mindre farliga produkter och minska volymerna om möjligt) ger det ett mer hållbar kemikaliearbete. Efter nästan 25 års erfarenhet av att arbeta med kemikalieregelverk kan Milvi ofta hjälpa kunder väldigt snabbt om de ringer och undrar över något, eller inte vet hur de ska svara på kemikaliefrågor från kunder eller myndigheter i Sverige och Norge. 

-Mitt arbete handlar till största delen om att jag hjälper kemikalieleverantörer med att uppfylla kraven på att ta fram säkerhetsdatablad och faromärkning* på förpackningar. Jag registrerar kemikalier i produktregister i Norden vid behov och ger råd kring hantering av farligt gods. Jag hjälper även användare av kemikalier att följa regler vid arbete med dessa och håller utbildning ute hos kunderna anpassat till de kemikalier och arbetsmoment som används hos just dem.

Fungerar som säkerhetsrådgivare

Milvi är också säkerhetsrådgivare inom farligt gods åt några företag vilket innebär att finnas till hands för frågor och ser över att de ha tillräckligt bra rutiner och instruktioner för att uppfylla de ADR-regelverk** som finns. Hon skriver årliga verksamhetsrapporter om farligt gods åt företag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan be att få se på.

Arbetsmiljöverket kan besluta om sanktionsavgifter från 5 000 kr till 1 000 000 kr om man inte följer föreskrifterna som de har utgivit, t.ex. om man inte genomgår utbildning eller läkarundersökning som krävs för vissa ämnen.

Så förebygger du olyckor

För att förebygga olyckor tipsar Milvi om att försäkra sig om att de säkerhetsdatablad som levereras för de kemikalier man använder är up-to-date och att man följer anvisningarna i dessa samt i eventuellt bilagda exponeringsscenarion. Exponeringsscenarierna innehåller användarvillkor, säkerhetsåtgärder och praktiska råd för säker användning. Du som användare har tolv månader på dig att efterleva det som står skrivet.

Behöver öka intresset tidigt hos unga tjejer

Att teknikbranschen är mansdominerad är ingen nyhet och där finns enligt Milvi ett arbete att göra redan i grundskolan.

-För att få in fler kvinnor i branschen är nog en väg framåt att inspirera tjejer som går på högstadiet och gymnasiet att tycka att tekniska yrken är roliga så att de väljer tekniska utbildningar. 

Rätt person på rätt plats

När jag frågar Milvi vad som är det roligaste med jobbet svarar hon att hon tycker att det mesta är roligt. Men att hitta lösningar på nya problem och utbilda är några favoriter:

- Det är kul att dela med sig av sin kunskap, särskilt när de som lyssnar är intresserade och verkligen tar till sig. Men visst, det kan vara svårt och klurigt ibland när man stöter på något helt nytt. Även fast jag har jobbat med detta länge kommer det alltid nya utmaningar. Men det är ju det som är det härliga, att man aldrig blir riktigt fullärd!

Hon fortsätter:

-Jag stortrivs på Kiwa för att jag får jobba med stor frihet under ansvar och får massor av uppskattning för vad jag gör av både min chef och mina kunder. Det är härligt att ha så mycket bra och kunniga människor runt mig i både Sverige och Norge. Jag känner verkligen att jag kommit in i en positiv miljö med en mycket bra chef och kunniga kollegor med andra erfarenheter än de jag själv har. Det är alltid kul att stötta kunder tillsammans. Vi har mycket frihet under ansvar, ingen kontrollerande stämning. Alla gör sitt bästa och drar åt samma håll. 

- Jag skulle rekommendera alla att jobba på Kiwa, avslutar Milvi.

 

*Faro-märkning

Faromärkning är den varningstext som ska finnas på farliga kemikalier, se exempel nedan. På etiketten står samma sak fast klartext utan koderna H315, H318 osv samt utan förklaring av att det är signalord, faroangivelser och skyddsangivelser.

** ADR-regelverk

ADR: Farligt gods är ett begrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Bestämmelser som reglerar detta vid vägtransport heter ADR (på järnväg RID, på sjö IMDG-koden och på flyg IATA DGR).

 

Du hittar våra tjänster inom kemikaliehantering här: https://lnkd.in/ek2kXg4