31 maj 2022

Kiwa hjälpte Luleå Tekniska Universitet få ordning och reda på kemikalierna

kemikalier 1200x628.jpg

För den som hanterar kemikalier i sin verksamhet finns en mängd lagar och regler som måste följas. Kiwa erbjuder utbildningar, rådgivning och dokumentation inom detta område. Några som anlitat Kiwa är Luleå Tekniska Universitet (LTU) som behövde hjälp att ta fram en Standard för kemikaliehantering.

På LTU bedrivs forskning och utbildning inom en mängd olika naturvetenskapliga områden. Detta medför att det dagligen hanteras många olika kemikalier av både forskare och studenter. Som en del i att stärka säkerheten i universitetets labbmiljöer gick LTU ut med en direktupphandling som sedermera vanns av Kiwa.

Det LTU efterfrågade i upphandlingen var hjälp att definiera en standard för sin kemikaliehantering. Standarden syftade till att städa upp i och strukturera hanteringen i de nuvarande labbmiljöerna och den skulle även ligga till grund för utformningen hanteringen av kemikalier i den nya laboratoriebyggnad som planeras på universitetsområdet. Målet var att kunna effektivisera hanteringen, följa gällande lagstiftning, minimera olycksriskerna, minska den totala volymen av kemikalier samt reducera riskerna för skadliga utsläpp i miljön.

-Vi behövde Kiwas hjälp att få en bättre fungerande kemikaliehantering för hela LTU. Det handlar både om organisationen kring vem som gör vad och den rent fysiska hanteringen av kemikalierna. Vi behövde även få på plats en fungerande registrering av de ämnen som används men också en logistik för inköp, godshantering, leveranser inom universitetsområdet samt förvaring och avfallshantering säger Jonas Helmerius, förste forskningsingenjör på LTU.

Jonas Helmerius fortsätter:

-Det pågår alltså ett projekt att bygga ett 12 000 kvadratmeter nya labb på LTU. Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som kommer att förbättra den fysiska arbetsmiljön. De byggnader vi jobbar i nu är från 70-talet och vi har platsbrist. Allt kommer bli enklare med de nya lokalerna som blir anpassade efter våra nuvarande och kommande behov. Planen är att det nya labbet ska stå klart i december 2027, men under tiden måste vi såklart ha en fungerande kemikaliehantering i de befintliga lokalerna.

Milvi Rohtla är senior rådgivare på Kiwa och var den som hade uppdraget att hjälpa LTU. Hon berättar om hur arbetet med att ta fram en standard för kemikaliehantering gick till:

-Jag började med att besöka LTU i två dagar för att få koll på hur verksamheten såg ut på plats. Efter det påbörjade jag arbetet med att skapa rapporten som innehöll råd och rekommendationer kring deras kemikaliehantering inom områdena inköp, registrering, godsmottagning, förvaring och avfall. Uppdraget handlade helt enkelt om att ge konkreta förslag på rutiner för central styrning av kemikaliehanteringen, från inköp till avfall.

Den viktigaste rekommendationerna från Kiwa var att så fort som möjligt anställa en Arbetsmiljöingenjör, vilket är på gång enligt Jonas Helmerius:

-Vi har ute en platsannons för att anställa en arbetsmiljöingenjör efter rekommendationer i utredningen från Kiwa. De menade att vi behöver en person med rätt kompetens som kan leda arbetet med att implementera det som framkommit i utredningen. Det behövs helt klart någon som tar tag i och strukturerar upp arbetet och som har koll på juridiken. Vi har redan fått mycket hjälp från Kiwa angående lagtexter och vad som behöver finnas på plats, men för att vi skall lyckas på sikt behöver vi en person på plats som är dedikerad till att leda detta arbete.

Sedan Kiwa levererade rapporten i juli 2021 har mer och mer börjat falla på plats menar Jonas Helmerius.

-Vi har kommit en bit på väg när det gäller inköp, godshantering, hur leveranserna sker på området och kring registreringen av de kemikalier som används. Det tar lite tid att få ordning på allting men vi hoppas ha kommit lite längre framåt sommaren. I sommar och under hösten tar vi tag i förvaring, utrensning och registrering av kemikalier ute i våra labbverksamheter. 

Arbetet planeras för fullt just nu och det rör sig om ett stort antal artiklar (mellan 4-5000 stycken), så det kommer behövas en hel del jobb för att se till att de kommer in i systemet och förvaras på rätt sätt.

Alla inblandade från LTU är mycket nöjda med Kiwas arbete och lovordar både rapporten och det löpande samarbetet under tiden detta pågick.

-Rapporten är tydlig och enkel att följa med i och inte alltför omfattande, vilket är bra då det är många från LTU som skall ta del av den. Det är bra att rapporten i sig är kort och koncis och att man kan hitta fördjupning i bilagorna. Något som var bra i samarbetet med Kiwa var att de inte hörde av sig i onödan. Vi hade en rimlig och balanserad kommunikation sinsemellan. Kiwa var mycket tillmötesgående när det gällde att presentera och gå igenom rapporten. På grund av pandemin sköttes det mesta via Teams, men det fungerade bra avslutar Jonas Helmerius med ett leende.

Läs om Kiwas tjänster inom kemikaliehantering »