Produktcertifiering – Blanketter

Kiwa Sverige är ett av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan för produktcertifiering/typgodkännanden enligt Plan- och Bygglagen – PBL.

Byggproduktcertifikat utfärdas i enlighet med regelverket för utfärdande av Typgodkännande. Byggproduktcertifikat kan utfärdas för de produkter för vilka det finns en harmoniserad produktstandard eller för de produkter som inte omfattas av Boverkets byggregler.

Kiwa Sveriges Allmänna villkor för person- , produktcertifiering och kontrollbesök
Kiwa Sveriges Allmänna villkor person, produkt och kontrollbesök

Blanketter för ansökan produktcertifiering:

Ansökningsblankett för Byggproduktcertifiering

Ansökningsblankett för Byggproduktcertifiering EN

Ansökningsblankett för energimärkning av blandare