Ansök här

Ansökningsblankett - Certifiering IP Lantbruk-Trädgård (pdf)
Ansökningsblankett - Certifiering IP Sigill Fisk & Skaldjur (pdf)

Fyll i ansökningsblanketten och skicka till Kiwa Certifiering, Box 7178, 170 07 Solna. Eller skicka ifylld blankett via e-post till se.info@kiwa.com

För vem?

IP Sigill-certifieringen är öppen för alla lantbruksföretag och företag med produktion av frukt, bär, svamp, prydnadsväxter,  grönsaker, potatis, fisk -och skaldjur.

Inom lantbruk finns produktionsregler för spannmål, oljeväxter, mjölk, nötkött, naturbeteskött, griskött, ägg och kyckling samt regler för livsmedelsförädling av dessa produkter. Det finns även ett liknande system för honung som kallas Sigill Biodling, och för fisk och skaldjur som kallas Sigill Fisk & Skaldjur.

För flertalet moduler finns också möjlighet att genom tillvalsregler få klimatcertifiering som tillägg. IP-standarden omfattar också Grundcertifieringar för gris, mjölk, slakt, slakttransport och livsmedel.

När behövs denna certifiering?

Certifiering enligt IP Sigill ger dig rätt att teckna licens för Svenskt Sigill-märkning av produktionen.

IP Sigill-certifieringen garanterar att råvarorna är producerade på svenska kontrollerade gårdar och odlingar och säkerställer säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.

I standarden ställs också höga krav på goda rutiner, spårbarhet och dokumentation som syftar till att skapa trygghet för såväl producenter, konsumenter som handel vad gäller säker livsmedelsproduktion.

Aktuella utgåvor

Version:

  • IP Sigill Fisk & Skaldjur 2019:1
  • IP Sigill Frukt och grönt 2021:1
  • IP Sigill Spannmål och oljeväxter 2019:1
  • IP Sigill Nöt & Mjölk 2020:1
  • IP Sigill Gris 2021:1
  • IP Sigill Prydnadsväxter och plantskola 2020:1
  • IP Sigill Biodling 2020:1 
  • IP Arbetsvillkor 2019:1
  • IP Allmänna Villkor 2021:1 

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder IP Sigill-certifiering för enskild anslutning eller gruppanslutning. Gruppanslutning innebär certifiering av en grupp av företag under gemensam ledning.

Vi har stort kunnande inom kvalitetscertifiering för lantbruk och trädgårdsföretag och våra erfarna revisorer finns över hela landet. 

Handböcker och checklistor för certifieringen kan du ladda ner från Sigill Kvalitetssystems hemsida.