18 mars 2022

Kiwa bidrar till en hållbar textilindustri

Kiwa besiktar Renewcell

Bild: Renewcell imagebank, Alexander Donka

På industriområdet Ortviken i Sundsvall färdigställs just nu företaget Renewcells andra fabrik. Renewcell har valt Kiwa som besiktningspartner för att bland annat trycktesta svetsning och kontrollera rör och skarvar i den nya fabriken som väntas vara i drift innan sommaren 2022.

- I takt med att vi blir allt fler människor på jorden och att fler och fler får det bättre ställt ökar också efterfrågan på kläder. Vi förväntas konsumera 160 miljoner ton textilier varje år fram till 2030. Produktionen av dessa har dock en mycket negativ effekt på klimatet med stora koldioxidutsläpp samt att det fram till idag inte funnits något vettigt sätt att ta vara på de kläder som vi inte längre vill ha. Ytterst liten andel av den textil som tillverkas i världen återvinns till nya kläder. Detta vill Renewcell ändra på säger Nora Eslander som är kommunikationschef på Renewcell.

I den nya fabriken kommer Renewcell kunna producera 120 000 ton fibermassa som används för att producera ny textil, årligen. Det motsvarar nästan en halv miljard t-shirts och målet är att återvinna upp mot 360 000 ton per 2030.

- I det pågående byggnadsprojektet i Sundsvall ansvarar Kiwa för att säkerställa att de rörledningar som svetsas uppfyller ställda krav. Tillsammans med den tillverkande entreprenören, Bilfinger, planerar och utför Kiwas besiktningsingenjörer olika typer av oförstörande provning som t.ex röntgen eller ytprovning. Kiwa ansvarar även för de flesta kontrollerna på de trycksatta anordningar som Renewcell har i sin process.  Utöver detta innehar en av Kiwas medarbetare rollen som kvalitetsrådgivare och kvalitetskontrollant för att på så sätt bistå med hjälp i alla möjliga kvalitetsrelaterade frågor som kan dyka upp längst vägen berättar Åsa Holm, enhetschef på Kiwa i Sundsvall.

Valet av just Kiwa som besiktningspartner föll sig naturligt för Renewcell:
- Anledningen till att vi valde Kiwa för besiktning var att vi ville ha en pålitlig och erfaren partner som på ett effektivt sätt kan hjälpa oss att säkert komma framåt i projektet, säger Renewcells projektledare Christer Johansson.

Åsa Holm fortsätter:
- Samarbetet med Renewcell är spännande och utvecklande för oss på Kiwa. Vi är oerhört stolta och glada över att få vara med på ett hörn och bidra till att göra textilindustrin bättre ur miljösynpunkt. Tillsammans skapar vi ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Faktaruta om Renewcell:
Det börsnoterade bolaget Renewcell har bland annat utnämnts till ett av världens mest innovativa företag och varit listade som en av världens 100 bästa innovationer i TIME Magazine. Genom sin unika, patenterade process kan Renewcell tillvarata och återvinna cellulosabaserat textilavfall såsom bomull och viskos som sedan omvandlas till ett hållbart material. Textilmaterialet som tas fram i fabrikerna i Sundsvall och Kristinehamn säljs vidare till företag inom klädindustrin som vill byta ut sina nuvarande textilråvaror mot ett mer miljömässigt hållbart material. Bland de varumärken som valt att använda tyget i sin produktion finns bland annat H&M och Levi’s. Detta marknadsförs även till slutkonsument under Renewcells egna varumärke Circulose®.