Hjelp til å finne kurset som passer for deg?

Ønsker du en innføring, faglig påfyll eller kanskje personlig sertifisering for å dokumentere din kompetanse innen HMS og arbeidsmiljø? Kiwa har kursene for deg. 

Bruk veilederen under for å finne kurset som passer best for deg. Se også HMS Verneingeniørskolen for en komplett etterutdanning innen HMS.

Oversikt over kommende kurs finner du her.

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære videreutdanningstilbud innen HMS. 

På HMS Verneingeniørskolen vil du treffe og bli kjent med erfarne og dyktige folk fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Og du får mulighet til å knytte kontakter som du kan dra nytte av i ditt arbeid.

Du kan også dokumentere din kompetanse som:

 • HMS-koordinator
 • HMS-leder
 • HMS Verneingeniør

Les mer om HMS Verneingeniørskolen her

Bedriftsinternt eller i klasserom?

Oversikt over alle klasseromskurs i HMS finner du her. Vi kan også skreddersy HMS-kurs etter dine behov og ønsker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsinterne kurs.

 • Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid er et svært populært kurs. Lær hvordan systematisk HMS-arbeid i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.
  Les mer
 • Lær hvordan du kan jobbe som arbeidsmiljøleder. Etter fullført kurs kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder.
  Les mer
 • Kurset passer for deg som er arbeider med systematisk HMS-arbeid, med organisatoriske og psykososialt arbeidsmiljøet i din virksomhet.
  Les mer
 • Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.
  Les mer
 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.
  Les mer
 • På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.
  Les mer
 • Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter. 
  Les mer
 • Praktisk trening i gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Hvordan kontrollere og fjerne risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave – trinn for trinn.
  Les mer
 • Du lærer å gjennomføre HMS-revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte slik at det systematiske HMS-arbeidet bidrar til kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjoner i virksomheter.
  Les mer
 • Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.
  Les mer
 • Bli i stand til å bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak, gjennomføring av granskinger av uønskede hendelser samt identifisering av de tiltakene som gir de mest kosteffektive forbedringene.
  Les mer
 • Kurset vil gi deg som helsepersonell en innføring i prosessen ved risikovurderinger, og du vil få praktisk trening ved caseoppgaver der du øver på risikovurdering av legemiddelhåndtering.
  Les mer
 • Kurset gir en kort introduksjon til hvordan etablere SMARTE HMS-mål, og hvordan god målstyring bidrar til kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner.
  Les mer
 • Kurset vil gjøre deg i stand til å bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet og foreslå tiltak og løsninger som fjerner eller reduserer støy- og vibrasjonseksponering.
  Les mer
 • Lær hvordan du bistår virksomheter med å minske avfalls­mengder, øke gjenvinningsgrad og redusere avfallskostnader!
  Les mer
 • Hvordan lede arbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og/eller arbeidsmiljø iht. ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.
  Les mer
 • Ta vårt bedriftsinterne kurs i kjemikaliehåndtering, og oppfyll kravet om at alle ansatte som jobber med kjemikalier skal ha opplæring.
  Les mer
 • Du lærer hvordan du kan bidra til å etablere optimalt inneklimaforhold på arbeidsplasser, samt hvordan man forebygger sykdom og skader som kan forårsakes av biologiske faktorer.
  Les mer
 • Du lærer hvordan forsvarlig kjemikaliehåndtering kan sikres i virksomheter.
  Les mer
 • Kursinnholdet er bygget opp rundt europeiske normer for utførelse og kontroll av komposittbeholdere.
  Les mer
 • Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer
 • I dette online videokurset får du konkrete og nyttige tips til hvordan dere kan gjennomføre risikovurdering og substitusjon av kjemikaliene deres!
  Les mer
 • På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.
  Les mer
 • Du lærer hvordan du kan bidra til å etablere et optimalt ergonomisk arbeidsmiljø og gode belysningsforhold på arbeidsplasser.
  Les mer
 • Ta vårt e-læringskurs for deg med kjemikalieansvar, og lær deg de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet.
  Les mer
 • Fokortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder er tilpasset fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse. Etter fullført kurs er du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som arbeidsmiljøleder, og kan avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.
  Les mer
 • Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.
  Les mer
 • På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.
  Les mer
 • For bedriftshelsetjenester som bistår sine kunder med systematisk HMS-arbeid er det viktig at bedriftshelsetjenesten også kan bistå med HMS-revisjoner.
  Les mer
 • Kjemikaliekurs for deg som vil lære hvilke lover og krav som gjelder for din virksomhet, eller finne ut om dere faktisk følger disse i praksis.
  Les mer
 • Kurset gir en kort introduksjon til moderne HMS-ledelse, og vil gi nyttige innspill til forbedring i ledelse av HMS-arbeidet som kan bidra til å sikre måloppnåelse og ivaretakelse av medvirkning for ansatte.
  Les mer
 • Koronapandemien har store konsekvenser for samfunnet og næringslivet. Generell kunnskap om biologiske faktorer og spesifikk kunnskap om koronaviruset er viktig for å kunne gjennomføre risikovurderinger.
  Les mer

Stort utvalg av HMS-kurs

Kunnskap om risikoforhold og systematisk HMS-arbeid er sentralt for å forebygge ulykker og skader. Systematisk HMS-arbeid er lovpålagt. Bedrifter som ønsker å strekke seg litt lenger kan velge å bli sertifisert i henhold til internasjonale standarder for ledelsessystemer.

Vi tilbyr de kursene du trenger for å utvikle og implementere et moderne ledelsessystem som tilfredsstiller standardens krav og for å kunne bli sertifisert. Våre HMS-kurs dekker et bredt spekter og omfatter mange ulike HMS-faglige tema. Dermed kan du velge akkurat det som passer for deg og din bedrift.

Vi har dagskurs som gir deg en rask innføring i sentrale HMS-tema. Dersom du har behov for bredde- og dybdekunnskap innen HMS kan du velge fra vårt fleksible etterutdanningstilbud HMS Verneingeniørskolen.