Hjelp til å finne kurset som passer for deg?

Ønsker du en innføring, faglig påfyll eller kanskje personlig sertifisering for å dokumentere din kompetanse innen HMS og arbeidsmiljø? Kiwa har kursene for deg. 

Bruk veilederen under for å finne kurset som passer best for deg. Se også HMS Verneingeniørskolen for en komplett etterutdanning innen HMS.

Oversikt over kommende kurs finner du her.

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. 

På HMS Verneingeniørskolen får du kompetanse til å jobbe med HMS på en profesjonell og kunnskapsbasert måte. Du blir kjent med erfarne og dyktige folk fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Du får muligheten til å utveksle erfaringer med andre, og knytte kontakter som du kan ha nytte av i ditt arbeid.

Du kan også dokumentere din kompetanse som:

 • HMS-koordinator
 • HMS-leder
 • Kiwa HMS- og bærekraftskoordinator
 • Kiwa HMS- og bærekraftsleder
 • HMS Verneingeniør

Les mer om HMS Verneingeniørskolen her

Bedriftsinternt eller i klasserom?

Oversikt over alle klasseromskurs i HMS finner du her. Vi kan også skreddersy HMS-kurs etter dine behov og ønsker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsinterne kurs.

 • Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.
  Les mer
 • Du får en innføring i hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.
  Les mer
 • Lær hvordan du kan jobbe som arbeidsmiljøleder. Etter fullført kurs kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder.
  Les mer
 • Du får en helhetlig tilnærming til HMS-ledelse og hvordan du kan lede arbeidet med bærekraftig omstilling integrert i det systematiske HMS-arbeidet.
  Les mer
 • Kurset gjør deg i stand til å lykkes med å forankre bærekraftsmålene dere har satt dere i bedriftens strategi.
  Les mer
 • Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til sykefravær, lær hvordan du kan bidra til å forebygge slike plager og sikre gode ergonomiske arbeidsplasser. Riktig belysning er viktig både når det gjelder ergonomi og inneklima i tillegg til helse og trivsel, du lærer hva som er viktig for å sikre optimale belysningsforhold på arbeidsplasser.
  Les mer
 • Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer
 • Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.
  Les mer
 • Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.
  Les mer
 • Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.
  Les mer
 • Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.
  Les mer
 • Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.
  Les mer
 • Kjemikaliekurs for deg som vil lære hvilke lover og krav som gjelder for din virksomhet, eller finne ut om dere faktisk følger disse i praksis.
  Les mer
 • Praktisk trening i gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Hvordan kontrollere og fjerne risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave – trinn for trinn.
  Les mer
 • Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.
  Les mer
 • På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.
  Les mer
 • Fokortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder er tilpasset fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse. Etter fullført kurs er du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som arbeidsmiljøleder, og kan avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.
  Les mer
 • Kurset gir en kort introduksjon til moderne HMS-ledelse, og vil gi nyttige innspill til forbedring i ledelse av HMS-arbeidet som kan bidra til å sikre måloppnåelse og ivaretakelse av medvirkning for ansatte.
  Les mer
 • Du får en innføring i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan FNs bærekraftsmål kan integreres i bedriftens ledelsessystem, og hva som er viktig for å lykkes.
  Les mer
 • Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.
  Les mer
 • Kursinnholdet er bygget opp rundt europeiske normer for utførelse og kontroll av komposittbeholdere.
  Les mer
 • Kurset gir en kort introduksjon til hvordan etablere SMARTE HMS-mål, og hvordan god målstyring bidrar til kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner.
  Les mer
 • På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.
  Les mer
 • Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter. 
  Les mer
 • Ta vårt bedriftsinterne kurs i kjemikaliehåndtering, og oppfyll kravet om at alle ansatte som jobber med kjemikalier skal ha opplæring.
  Les mer
 • Over 650 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.
  Les mer
 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.
  Les mer
 • Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.
  Les mer
 • I dette online videokurset får du konkrete og nyttige tips til hvordan dere kan gjennomføre risikovurdering og substitusjon av kjemikaliene deres!
  Les mer
 • Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.
  Les mer
 • På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.
  Les mer
 • Koronapandemien har store konsekvenser for samfunnet og næringslivet. Generell kunnskap om biologiske faktorer og spesifikk kunnskap om koronaviruset er viktig for å kunne gjennomføre risikovurderinger.
  Les mer
 • Kurset vil gi deg som helsepersonell en innføring i prosessen ved risikovurderinger, og du vil få praktisk trening ved caseoppgaver der du øver på risikovurdering av legemiddelhåndtering.
  Les mer
 • Ta vårt e-læringskurs for deg med kjemikalieansvar, og lær deg de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet.
  Les mer

Stort utvalg av HMS-kurs

Kunnskap om risikoforhold og systematisk HMS-arbeid er sentralt for å forebygge ulykker og skader. Systematisk HMS-arbeid er lovpålagt. Bedrifter som ønsker å strekke seg litt lenger kan velge å bli sertifisert i henhold til internasjonale standarder for ledelsessystemer.

Vi tilbyr de kursene du trenger for å utvikle og implementere et moderne ledelsessystem som tilfredsstiller standardens krav og for å kunne bli sertifisert. Våre HMS-kurs dekker et bredt spekter og omfatter mange ulike HMS-faglige tema. Dermed kan du velge akkurat det som passer for deg og din bedrift.

Vi har dagskurs som gir deg en rask innføring i sentrale HMS-tema. Dersom du har behov for bredde- og dybdekunnskap innen HMS kan du velge fra vårt fleksible etterutdanningstilbud HMS Verneingeniørskolen.