• Få en god forståelse av Lean som filosofi og måte å tenke drift på. Lean gult belte.
  Les mer
 • Kurs i endringsledelse som gir deg innsikt i hvordan du kan lede effektive endringsprosesser, slik at du unngår tap av motivasjon og produksjon. Fokus i kurset er på deg som endringsleder, på ledergruppen i endringsprosesser, og på planleggingen og gjennomføringen av endringer i virksomheten.
  Les mer
 • Kurset gir kunnskap om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet.
  Les mer
 • Lean Hvitt Belte er utviklet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Lean. Få et innblikk i alle fordelene din virksomhet kan oppnå med å jobbe Lean! -Helt gratis!
  Les mer
 • Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i bedriften. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. Kurs i vedlikeholdsledelse
  Les mer
 • I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke Lean Six Sigma til å effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på selskapets leveranser.
  Les mer
 • Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer
 • Ledelse, implementering og kompetansetest. Kurset gjør deg i stand – til å utarbeide en implementeringsplan, samt lede og sikre en god gjennomføring av planen.
  Les mer