• Teknisk rådgivning, walk-down-, överlåtande- och garantibesiktningar, s.k. due diligence

  Kiwa bistår med garanti- och överlåtandebesiktningar av vindturbiner i kompletta vindparker, där Kiwa i besiktningarna innehar rollen som oberoende part mellan leverantör och beställare. Besiktningarna utförs enligt av parterna överenskommen checklista.

  Läs mer
  Two workers standing and pointing on a windmill field
 • Inspektioner och provning av vindturbiner

  För att säkerställa en fortlöpande effektiv och säker drift av vindturbinerna utför Kiwa oförstörande provning (OFP) som en förstärkt kvalitetskontroll på kritiskt viktiga mekaniska delar, såsom skruvförband och andra lastbärande komponenter. Kiwa är specialiserat på alla typer av hållfasthets- och materialteknisk analys.

  Läs mer
  Insidan på en vindturbin.
 • Livstidshantering av vindturbiner

  Kiwa har en djupt utvecklad expertis inom provning, material- och hållfasthetsteknik som integrerat ger en förmåga till kvalificerade analyser av kvarvarande livslängd. Analyserna ger beslutsunderlag till vindparkägaren för att kunna bestämma fortsatta åtgärder för att uppnå en önskad livslängd.

  Läs mer