Teknisk rådgivning, due diligence

Teknisk rådgivning, walk-down-, överlåtande- och garantibesiktningar, s.k. due diligence.

Due diligence fokuserar på den ekonomiska effektiviteten hos planerade eller redan driftsatta vindkraftverk genom att identifiera och hantera potentiella risker. Vår starka specialisering gör det möjligt för oss att erbjuda vårt breda utbud av tjänster under alla faser i en projektlivscykel.

Kiwa bistår med garanti- och överlåtandebesiktningar av vindturbiner i kompletta vindparker, där Kiwa i besiktningarna innehar rollen som oberoende part mellan leverantör och beställare. Besiktningarna utförs enligt av parterna överenskommen checklista.

Våra tjänster

  • Använd drönare för inspektion och besiktning. Ett snabbt och säkert sätt att kontrollera svårtillgängliga utrymmen, till exempel för en första kontroll.
    Visa
  • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
    Visa
  • I vindturbinen finns ett antal objekt, hiss, kran och tryckackumulatorer, där det finns föreskriftsbundna krav på ackrediterade besiktningar. Kiwa är ett ackrediterat kontrollorgan som utför dessa inspektioner. Kiwa genomför även inspektioner på andra säkerhetsrelaterade objekt, såsom brandsläckare, rescue kit, ankarpunkter etc.
    Visa