12 december 2023

Besiktning på höga höjder

samir-soudah-vindkraft.jpg

Sveriges ambitiösa satsning på vindkraftverk har skapat ett växande behov av kontinuerlig övervakning och besiktning av deras vindturbiner både på övergripande och detaljnivå.

Samir Soudah, besiktningsingenjör inom lyftsäkerhet är en av nyckelpersonerna inom detta område. Hans bas är Stockholms län där han regelbundet besiktar olika lyftobjekt. Han kombinerar detta med längre arbetspass på vindkraftsparker i Norra Sverige. Samir som har varit en del av Kiwa sedan 2019 har genomfört ett imponerande antal besiktningsuppdrag och trivs med att variera sina arbetsmiljöer mellan stadens puls och lugnet uppe i norr.

-Variationen mellan att jobba i storstad och glesbygd passar mig väldigt bra. Det finns ett lugn när man står uppe på ett vindkraftverk, jag kan se ut över naturen, ta en kaffe och njuta av utsikten.

Från fotograf till besiktningsingenjör

Samirs yrkesresa har varit mångfacetterad. Från att ha varit frilansande fotograf och konstnär har han nu hittat sin roll som besiktningsingenjör. Att vara självständig är en värdefull egenskap, särskilt när man arbetar i de ödsliga vindkraftsparkerna i norra Sverige.

-Min bakgrund som frilansande fotograf är väldigt annorlunda jämfört med andra besiktningsingenjörers, men min erfarenhet som egenföretagare har bidragit till min förmåga att ta eget ansvar och vara självgående i mitt arbete. Jag tycker om att planera mitt eget schema och det kan jag göra på Kiwa, säger Samir.

Ett krävande yrke

Besiktningsuppdragen för vindkraftverkens hissar och lyftanordningar är avgörande för att uppfylla myndighetskraven. Vid eventuella brister kan det leda till körförbud som måste åtgärdas omedelbart för att undvika vite från Arbetsmiljöverket vid inspektion. Trots den övergripande höga standarden förekommer det en hel det brister som måste åtgärdas, det kan vara lösa skruvar i stegskena, plomberingar på brandsläckare som saknas eller en hiss som inte uppfyller kraven. Att komma åt alla delar är inte alltid enkelt och arbetet som besiktningsingenjör inom vindkraft är tufft och kräver en äventyrlig inställning.

-Du behöver vara envis och klara av kyla, vind och regn. Du jobbar sällan med andra kollegor och behöver vara självgående, beslutsam och hålla reda på fler moment samtidigt. Både att utföra själva besiktningen och vara medveten om den personliga säkerheten. Ibland finns det inte ens mobiltäckning där jag befinner mig, berättar Samir.

Säkerhetskrav inom besiktning

För att bli besiktningsingenjör inom vindkraft krävs också en teknisk bakgrund samt certifiering från Global Wind Organisation (GWO). Certifikatet intygar att man har nödvändiga kunskaper för att jobba i ett vindkraftverk. Detta innefattar bland annat räddning från stege, första hjälpen och evakuering.

-Det är ett stort ansvar men i det stora hela är jag övertygad om att jag kan förvalta det på ett bra sätt. Möjligheten att styra min egen tillvaro och njuta av utomhusmiljön gör att jag trivs, avslutar Samir.

Läs mer om våra tjänster inom vindkraft
Inspektion, provning och livslängd