Inspektioner och provning av vindturbiner

Regelbunden inspektion och provning av största vikt för att garantera en effektiv och säker drift av vindturbinerna. Kiwa är specialiserade på alla typer av teknisk analys, (drönar-)inspektioner och oförstörande provning (NDT).

Våra tjänster omfattar hela livscykeln för vindturbiner och vindparker, från nymontage och drift till en säker avveckling av uttjänta anläggningar. Oavsett om du är ägare, operatör eller tillverkare så finns vi där för att hjälpa dig att hantera vindturbinens livscykel.

Inspektionstjänster för vindkraftverk

Kiwas utbud av tjänster för inspektioner omfattar kvalitets-, säkerhets- och strukturaspekter hos vindkraftverk. Vi erbjuder inspektioner av:

 • Säkerhetsutrustning och förankringar
 • Trycksatt utrustning (ackumulatorer)
 • Brandbekämpningssystem
 • Kranar, hissar och lyftanordningar
 • Bultar och svetsar
 • Fundament

Under nymontage erbjuder vi följande inspektioner:

 • Leverantörsinspektioner och kvalitetssäkring under montageprocessen
 • Säkerhetssamordning på plats
 • Cement- och betongbesiktningar

För en förstärkt kvalitetskontroll använder vi moderna metoder för oförstörande provning (OFP). När defekter upptäcks kan vi bestämma storlek och allvarsgrad med hjälp av rätt metod. Ett exempel är magnetpulverprovning av kullager, ultraljudsprovning av bultar, magnetpulverprovning av sprickor i en bottenplatta och gnistprovning på ytskikt. 

Wind-turbine-inside-stock-700x465_150.jpg

Garanti- och överlåtandebesiktningar

Eftersom vi redan arbetar med vindturbiner erbjuder vi även fullskaliga garanti- och överlåtandebesiktningar. Denna typ av inspektion utförs vanligtvis av en av ägaren eller vindturbinleverantören oberoende tredje part, en roll som Kiwa uppfyller.
Utöver detta erbjuder vi tjänster som kan komma till nytta när fel upptäcks, till exempel oförstörande provning samt material-, defekt-, skadeanalyser av de flesta förekommande mekaniska komponenter.

Livstidsförlängning

Baserat på inspektions- och testdata kan prognoser och uppskattningar göras för återstående livstid för vindkraftverk. Våra konsulter kan beräkna felmekanismer baserat på risk och nedbrytningstid. Detta är vad vi kallar riskbaserad inspektion (RBI) och tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM). Med denna information kan du fatta beslut om underhållsstrategi, reparationer eller överväga att förnya din anläggning. Detta går hand i hand med våra tjänster inom Teknisk rådgivning

Våra tjänster

 • I vindturbinen finns ett antal objekt, hiss, kran och tryckackumulatorer, där det finns föreskriftsbundna krav på ackrediterade besiktningar. Kiwa är ett ackrediterat kontrollorgan som utför dessa inspektioner. Kiwa genomför även inspektioner på andra säkerhetsrelaterade objekt, såsom brandsläckare, rescue kit, ankarpunkter etc.
  Visa
 • Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftsindustrin. Med en certifiering enligt standarden kan du leverera utbildning till vindkraftsindustrin.
  Visa
 • Kiwa besiktigar hissar av många olika slag. Minska risken för olyckor och öka driftsäkerheten med regelbundna besiktningar. Gör en beställning av besiktning av nyproducerade hissar. Sedan april 2023 finns tuffare kvalitetskrav för besiktning av nya hissar innan intyg kan utfärdas.
  Visa
 • Rope Access har flera fördelar vid besiktning och provning av svåråtkomliga utrymmen. Kiwas certifierade klättrare gör jobbet snabbt och säkert.
  Visa
 • Använd drönare för inspektion och besiktning. Ett snabbt och säkert sätt att kontrollera svårtillgängliga utrymmen, till exempel för en första kontroll.
  Visa
 • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
  Visa