3 september 2019

Förebygg matfusk med Kiwa

Med erfarna revisorer och stor expertis hjälper Kiwa företag att garantera en säker och hygienisk livsmedelsproduktion genom revisioner och kontrollbesök.

Kan du som konsument lita på att det är kallpressad olivolja i flaskan, svensk honung i burken eller 100 procent saffran i förpackningen? Matfusk och livsmedelsbedrägerier kommer i många olika former och det är problematiskt för livsmedelsproducenter att upptäcka bedrägerier på egen hand. Allt fler företag vänder sig i stället till en oberoende part som kan hjälpa dem att garantera en säker och hygienisk livsmedelsproduktion. 

– Vi har ett stort spann bland våra kunder där allt från butik och restaurang, till mindre och större livsmedelsföretag finns representerade. Våra kunder vill ha en oberoende part som hjälper dem att göra kontroller och utföra revisioner, säger Johanna Dahlman, affärsområdeschef för livsmedel på certifieringsföretaget Kiwa.Hon berättar att företagen vanligtvis har en egen uppföljning där de följer upp sina leverantörer med olika typ av dokumentation. Men det är ovanligt att ha anställda som arbetar heltid med revision inhouse, inte minst för att det är så tidskrävande.

– Det vi kan tillföra är att vi kommer med nya ögon och inte har något med affären att göra. Vi har erfarna revisorer som är vana att arbeta med både mindre och större företag och den kompetensen är nästintill omöjlig att ha för företag som inte jobbar med certifiering och revision, säger Johanna Dahlman.

Att utföra kontroller sker både i förebyggande syfte men även vid skarpt läge då misstanke om livsmedelsbedrägerier uppkommit. Det är alltid företaget själva som kontaktar Kiwa.

– Det kan handla om att något livsmedel som de köper in från en viss leverantör fått ovanligt mycket reklamationer och de misstänker att något inte stämmer. Då kan de be oss att besöka leverantören och utföra en kontroll.

Johanna Dahlman poängterar att Kiwa hela tiden verkar som en partner för sina kunder och att dialogen är jätteviktig. Tillsammans med kunden utformar och utvecklar de exempelvis checklistor med kontrollfrågor som används vid revision. Dessutom behöver både Kiwa och kunden hålla sig ajour kring vad som händer på marknaden.

– Vad är senaste nytt och var kan det förekomma fusk? Det är viktigt att den kompetensen finns både hos kunden och hos oss, och att vi arbetar som ett team.

Efter att en kontroll är genomförd och det finns avvikelser, är det upp till Kiwas uppdragsgivare att ta ärendet vidare. Till skillnad från miljömärkningarna KRAV och Svenskt Sigill som Kiwa också utför revisioner och utfärdar certifikat för, så finns det ingen standard eller reglemente för matfusk och livsmedelsbedrägerier.

– Det finns lagar men utöver det blir det mycket etik och moral. Det finns större utrymme att fuska inom det här området. Vi på Kiwa följer alltid rådande lagstiftning och har även myndigheter som följer upp oss, säger Johanna Dahlman.

Fördelarna med att ta hjälp av ett oberoende företag som kan kontrollera ens verksamhet är många men förutom att bidra med expertis och mångårig erfarenhet så lyfter Johanna Dahlman även Kiwas korta ledtider som en ytterligare anledning att ta hjälp.

– Om en kund ringer oss idag och har ett skriande behov av att få en revision snabbt så brukar det gå att lösa smidigt. Det är möjligt tack vare att vi har många revisorer som kan göra samma sak – det går snabbt och enkelt.

Text: Emma D Markovic