31 maj 2019

Förnyat certifikat för arbete med hållbarhet

Kiwa Certifiering har fått förnyat certifikat för sitt arbete med hållbarhetsfrågor enligt The CSR Performance Ladder.

Genom ett metodiskt arbete med ständiga förbättringar och en dialog med våra intressenter har vi och ett antal av företagen inom Kiwa Assurance med gott resultat klarat årets ackreditering.

Har du frågor kontakta gärna Maria Karlman.

Management System Certificate.pdf

Läs mer om The CSR Performance Ladder här.