17 juni 2024

Framsteg i Kiwas nya CSR-rapport

Kiwa är engagerat i Corporate Social Responsibility och arbetar som en oberoende global aktör inom TIC för att säkerställa hälsa, säkerhet och hållbarhet i samhället. Kiwa har satt upp mål för att minska miljöpåverkan, säkerställa säkra arbetsförhållanden, främja mångfald och förbättra samhällets hållbarhet genom sina tjänster. Kiwa CSR Route, är riktlinjen för att uppnå dessa mål. Den senaste CSR-rapporten presenterar våra framsteg och vision för framtiden.

Klicka här för att läsa hela rapporten