19 september 2018

Ingenjörer utan gränser: Det här lärde vi oss av fältstudierna i Kamerun

Waccess-gruppen är nu tillbaka efter sommaren och har hunnit med både sommarlov och en fältstudie i Kamerun sedan senaste uppdateringen från vattenförsörjningsprojektet. Det här lärde de sig under besöket i Tatum i Kamerun.

Jag (projektledare Frida) och Victoria (tekniskt ansvarig) reste ner till Tatum i maj för att undersöka förutsättningarna för vårt tänkta regnuppsamlingssystem. Vi ville kolla på behovet, markförutsättningar, hitta kompetent arbetskraft för konstruktion, med mera. Resan gick i sin helhet bra. Vi fick ut mycket värdefull information men stötte även på en del hinder och problem. Vi skrev ett blogginlägg om den första tiden som ni kan läsa på Ingenjörer utan gränsers hemsida: Blogpost from Tatum Cameroon

 

Resultat 1: Regnuppsamling eller brunn på skolan? 

Ett av de viktigaste resultaten från fältstudien var att vi insåg att ett regnuppsamlingssystem kanske inte är den mest optimala lösningen. Vi besökte en skola som byggt ett liknande system med en kostnad på över 200 000 kr, en otroligt stor summa i Kamerunska mått.

Regnuppsamling är inte heller lokalbefolkningens första val för att lösa vattenförsörjningen. Den mest önskade lösningen bland byborna är istället maskinborrade brunnar. Eftersom Tatum ligger högt beläget måste man borra väldigt djupt (runt 50-60 m) för att säkerhetsställa en vattenförsörjning året runt. Att borra brunnar är väldigt dyrt, men å andra sidan så slipper man reningsprocessen med en sådan lösning.

Vi besökte ett par skolor som fått en sådan brunn installerad av ett lokalt företag, som i sin tur blivit sponsrade av en amerikansk myndighet (USDA). Vi frågade företaget om de kunde hjälpa till med att borra en brunn med en tillhörande solcellsdriven pump. Eftersom företaget jobbar non profit så gav de oss ett kostnadsförslag på cirka 130 000 kr för att borra brunnen. En sådan lösning skulle bli billigare och avsevärt mycket bättre för skolan. Vi har under sommaren försökt ha kontakt med företaget, men vi har ännu inte fått bekräftat att de skulle kunna utföra uppgiften.  

Resultat 2: Undermålig vattensituation i hela Tatum

Ett annat viktigt resultat från resan var att vi förstod att byn i sin helhet befann sig i ett värre tillstånd gällande vattentillgång än skolan. Eleverna på skolan kan hämta vatten i en källa en bit bort, medan de flesta bybor bara hade sporadisk tillgång till vatten av dålig kvalité, som kom från en grund källa 15 kilometer bort. Vi spenderade mycket tid med att få en förståelse för vattenproblemet i byn och intervjuade många personer som jobbade med vattenfrågor i ”the council”. De ville att vi skulle ta oss an vattenproblemet i byn hellre än en enskild skola.

Vid vår hemkomst diskuterade vi saken med representanter från styrgruppen och Stefan Karnebäck, som var projektledare för Wadis, ett tidigare vattenprojekt i Tatum.  Fördelen med att skifta fokus från skolan till byn är att man skulle kunna hjälpa tusentals personer jämfört med omkring 100 elever. Nackdelen är att projektet skulle bli väldigt mycket större och mer omfattande. Vår grupp saknar kompetens för att planera och konstruera större system (dammkontruktion, 15 km rörledningar, ett vattenreningsverk med mera). Vi beslutade att först och främst fokusera på skolan och att eventuellt, i ett senare skede, påbörja ett fortsättningsprojekt med fokus på hela byn. 

Säkerhetsläge och framtida arbete

Under sommaren har projektgruppens sammansättning förändrats, då två projektdeltagare har lämnat projektet och en ny deltagare har tillkommit. Vår nyaste medlem Andrei har under sommaren jobbat med ett sidoprojekt som ämnar till att förstärka SODIS-metoden. Han kommer under hösten ta över projektledarrollen då jag befinner mig i Paris en termin och kommer jobba på distans med projektet.

Tanken var att vi skulle tillsätta fler nya gruppmedlemmar så snart som möjligt, men det har vi fått avvakta med av hänsyn till ett försämrat säkerhetsläge i den engelskspråkiga delen av Kamerun. Tyvärr har vi fått flera indikationer på våldsamma uppror och spänningar mellan den franska och engelskspråkiga delen. Vi har blivit uppmanade att avvakta med resor till efter valet i Kamerun som inträffar i oktober. Här är en artikel som tar upp konflikten mellan de två nämnda regionerna: Cameroon’s anglophone war, part 1: A rifle as the only way out


Projektet fortsätter, men lite långsammare än tidigare för att se hur saker och ting utvecklar sig i Tatum och Kamerun.

Frida Ljungek, projektledare för Waccess


Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Organisationen bedriver volontärprojekt i världen, håller seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Kiwa Inspecta stödjer Ingenjörer utan gränser sedan 2015 och är nu huvudsponsor till projektet Waccess i Kamerun.