18 oktober 2018

Kransäkerhet i fokus hos Gigasense

Från Gigasense i Åkersberga exporteras kransäkerhetsutrustning till hela världen. Trots att företaget bara består av nio medarbetare är man världsledande inom sin nisch.

Gigasenses kollisionsskydd och överlastskydd finns på kranar över hela världen. De största kunderna är stålverk, pappersbruk, hamnar och aluminiumverk. Överlastskydden görs främst till befintliga kranar, medan kollisionsskydden kan vara både till nya och befintliga.

– Våra framgångar beror i första hand på att vi är extremt noga med våra komponenter och precisionen, vilket gör att våra överlast- och kollisionsskydd håller i 10-30 år. Att vi är ett svenskt företag har också betydelse. På den kinesiska marknaden är det jätteviktigt att det står ”Made in Sweden” på produkterna, berättar Marie Samuelsson, vd för Gigasense.

Under Krandagarna i Göteborg berättade hon om ett kransäkerhetsprojekt där Gigasense levererade ett större system för överlastskydd till ett stålverk via en tysk krantillverkare. Syftet med projektet var både att öka personsäkerheten för de som jobbar med lyften, skydda lasten och lyftanordningen från skador, minimera produktionsstillestånd och kunna automatisera beräkningen av kranens livslängd.

– Den tuffa stålverksmiljön innebär höga krav på utrustningen som både måste kunna stå emot höga temperaturer, svajiga rörelser och damm- och metallpartiklar i luften. Den prestandanivå på utrustningen som krantillverkaren efterfrågade motsvarade ungefär en risk på en på miljonen för att ett farligt fel skulle kunna inträffa under en timmes drift. Vi brukar göra några större sådana här projekt varje år, men det här var mer omfattande än vanligt, säger Marie Samuelsson.

Text: Sara Bergqvist