Uppförandekod - Code of Conduct

Att utföra sitt arbete med integritet, att följa regler och föreskrifter, att behandla sina medmänniskor på ett bra sätt. Allt detta känns som självklarheter. Men för att vara på den säkra sidan har vi samlat ihop alla självklarheter i en uppförandekod, en Code of Conduct. 

Kiwas uppförandekod är tänkt att fungera som en vägledning för alla som jobbar på Kiwa. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur vi uppför oss på ett professionellt sätt som går hand i hand med våra värderingar.

Läs gärna Kiwas uppförandekod på vår globala sajt