Uppförandekod

Professionellt uppförande. Utförande av arbete med integritet. Upprätthålla både vårt eget och våra kunders anseende. Behandla människor och naturen ärligt och respektfullt. Agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Arbeta tillsammans och utvärdera sättet vi arbetar på. Reflektera över de etiska aspekterna av våra handlingar. Dessa värderingar låter som sunt förnuft. Så det enda logiska är att vi upprätthåller dem dagligen samtidigt som vi kan vara stolta att våra produkter och tjänster ger värde genom att skapa förtroende för produkter, processer och organisationer.

Kiwas uppförandekod är tänkt att fungera som vägledning för medarbetare och som ett ställningstagande till Kiwas intressenter. Koden ska användas som en riktlinje för alla som jobbar på eller för Kiwa att bete sig klokt och enligt sunt förnuft.

Läs Kiwas uppförandekod (pdf)