Uppförandekod - Code of Conduct and Compliance

Vi skapar förtroende och transparens genom våra tjänster. Det är inget vi tar lätt på. Därför är det viktigt att alla, inklusive vi själva, kan lita på vår integritet, vårt professionella bemötande och våra oberoende bedömanden.

Att vara ledande inom kvalitet och pålitlighet innebär också att vi måste agera professionellt och följa en hög moralisk standard. Därför arbetar vi enligt ett Code of Conduct and Compliance-ramverk. Det är byggt på regelverk och guidelines från områden som juridik, HR och kvalitet.

Ladda ner vår Code of Conduct and Compliance här (pdf)

Ställ frågor eller kommentera vår Code of Conduct and Compliance