Utbildningar inom svets

utbildning svetsare.jpg

Kiwa har flera kurser och utbildningar för dig som arbetar som svetsare eller på ett svetsande företag. Här kan du till exempel utbilda dig till internationell svetsspecialist, gå en kurs för svetssakunniga eller lära dig mer om ISO 9001.

  • Kiwas utbildning till Internationell svetsspecialist (IWS) ger dig den teoretiska och praktiska kunskap du behöver för att ansvara för svetsverksamheten på ett företag. Efter godkänd examinering får du ett internationellt gångbart IWS-diplom utfärdat av Svetskommissionen.
    Visa
  • Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Denna utbildning täcker det en svetsansvarig behöver kunna.
    Visa
  • Kursen hjälper dig att förstå sambandet mellan kvalitet i svetsprocesser och kvalitet i hela ledningssystemet. Det är viktigt för att uppnå en effektiv produktion som också uppfyller alla regler.
    Visa