10 juni 2019

Asset Management för tåg och infrastruktur

imagesggkn.png

Om du, som många andra inom branschen, har ett intresse av att flytta fokus till en mer strukturerad förvaltning av dina tillgångar som gynnar möjligheterna till mer medvetna och strategiska beslut, vill vi slå ett slag för att även beakta de bärande strukturerna i tillgångarna.

Det kan exempelvis röra hela fordon, vagnskorgar, boggiramverk, koppel, axlar, räls, broar etc. Dessa högvärdeskomponenter är ofta gjorda av stål, men även gjutjärn och aluminium förekommer som material.

Dessa komponenter är inte utsatta för så mycket kortsiktigt slitage. Däremot är de utsatta för degradering över lång tid som till exempel genom utmattning och korrosion. Kostnaden för att åtgärda dessa skador är betydande, i form av stillestånd, komplicerade reparationer och i värsta fall tvister.

Med en strukturerad tillgångsförvaltning, Asset Management, som innefattar de bärande strukturerna skapas rätt förutsättningar för att besluta om investeringar och åtgärder som långsiktigt skapar önskvärda effekter. Resultatet blir att man tidigt skapar kontroll över strukturens kondition och kan vidta rätt underhållsåtgärder i god tid innan skadan vuxit sig allvarlig. På så sätt säkrar man att kravställd livslängd uppnås på ett kostnadseffektivt sätt samt att stora kostnadsbesparingar blir möjliga genom livstidsförlängning. Kiwa Inspectas koncept följer i allt väsentligt linjerna i ISO55000.

Asset Management.PNG

Komplexiteten i denna typ av satsningar kräver en kombination av olika specialistkunskaper som integreras under ett starkt LCC- och Asset managementfokus. Kiwa Inspecta har byggt ett koncept för Asset Management som på ett unikt sätt integrerar kompetenserna för att ge bästa möjliga helhetslösning. I centrum finns teknisk kompetens på högsta nivå, kompletterad med etablerad kunskap inom LCC och mycket god erfarenhet av avtalsfrågor.

Utifrån den fas i livscykeln man befinner sig och den mognadsgrad organisationen har att arbeta med tillgångsförvaltning anpassar vi utförandet för att resultatet ska bli användbart och leda till önskvärda förändringar.

process.PNG

Vill du veta mer?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ring 010-479 3000.