10 februari 2017

Framtiden säkrad för Inspecta Technologys brottmekaniska program

brottmekaniskt-program-del-2.jpg

Inspecta Technology har gjort en totalkonvertering av sitt brottmekaniska program ProSACC. Resultatet är ISAAC, ett modernare program med förbättrad användarvänlighet. Petter von Unge har tillsammans med Dave Hannes arbetat med moderniseringsprojektet, som startade redan 2013.

Vad är ett brottmekaniskt program?

– Ett brottmekaniskt program används för att utföra brottmekaniska beräkningar på ett effektivt sätt. Det vill säga man räknar på sprickor i komponenter, till exempel rörsystem eller tryckkärl, säger Petter von Unge.

Han berättar att man bland annat kan se hur sprickor växer utifrån olika mekanismer, eller göra acceptansbedömningar för hur stor en spricka kan tillåtas vara innan till exempel en konstruktion riskerar att haverera.
Det går också att bedöma hur ofta man måste leta efter sprickor i en komponent.

– Beräkningarna kan man också göra på egen hand, men det är mer tidskrävande och ökar risken för fel. Med programmet kan man göra enkla och effektiva analyser.

Vilka förändringar har gjorts?

Projektet har inneburit en totalgenomgång av all kod och konvertering från det gamla programmeringsspråket Visual Basic 6 till det mer moderna språket C#.

Von-Unge-Petter.jpg
Petter von Unge, Inspecta Technology.

– Vi passade på att då också strukturera upp koden på ett sätt som ska göra det lättare att bygga vidare på programmet. Målet med projektet har varit att skriva om, strukturera upp och framtidssäkra programmet, säger Petter von Unge.

Vad innebär förändringarna för användaren?

Den som använder ISAAC kan se flera förändringar gentemot förlagan ProSACC. Det tidigare separata beräkningsprogrammet OneTherm är exempelvis inkluderat i ISAAC. Dessutom har flera grafiska hjälpmedel lagts till för att öka användarvänligheten.

– Programmet bygger på olika typer av geometrier, dessa ser man nu illustrerade i programmet, säger Petter von Unge.
– Det kommer vara lättare att se resultaten, då programmet blir tydligare mot användarna. Det minskar också risken att göra fel.