14 november 2018

Höjdpunkter från Kraftvärmedagarna 2018

Biooljor, rökgasreningstekniker och Bodens nya avfallspanna. Det var några ämnen som avhandlades på Kiwa Inspectas Kraftvärmedagar på Yasuragi, strax utanför Stockholm.

”Kolla så att ni hittar nödutgångarna, det finns två stycken här inne. Återsamlingsplatsen är på parkeringen.” Moderator Magnus Brattberg öppnade tvådagarsseminariet för kraftvärmebranschernas aktörer med att understryka syftet med evenemanget: Att dessa dagar handlar om säkerhet och att skapa beteenden som skyddar liv och hälsa. Kraftvärmedagarna på Yasuragi i Nacka utanför Stockholm lockade i år närmare 200 deltagare.

– Framför allt handlar det om att nätverka under trevliga förhållanden, men också att få branschkoll och höra bra föreläsningar om nya tekniker och nya föreskrifter, sade Kristian Brandström, en av de seminarieansvariga, för dagen klädd i kimono.

Första året med AFS 2017:3

Många spetsade öronen extra när Roger Malmström från Kiwa Inspecta pratade om frågor som dykt upp under året med Afs 2017:3, de nya föreskrifterna för trycksatta anordningar, vilka ibland varit snåriga att förstå. Arbetsmiljöverket dröjer med den utlovade vägledningen, men under tiden publicerar Swetic, branschorganisationen för provning, besiktning och kontroll, sina tolkningar av regelverket på Swetics hemsida.

– Det här är en stor förändring för branschen som kanske vaknat lite sent, sade Roger Malmström. Men det är viktigt att vi tolkar ”afsen” lika och har en samsyn på vad som gäller.

De största förändringarna är kraven på skriftliga riskbedömningar, och att arbetsgivaren ska föra livslängdsjournaler, enligt Roger Malmström. Redan idag har Arbetsmiljöverket börjat utdöma sanktionsavgifter när detta saknas. Han påminde också om det nya kravet på att Sveriges runt 25 000 pannoperatörer ska vara certifierade före 2021.

Speeddating i utställningen

Den första seminariedagen innehöll också en uppskattad ”speeddating” med branschens leverantörer. Deltagarna delades in i grupper som två minuter i taget gick runt till utställarna som berättade om sina produkter och tjänster.

– På de här dagarna får man lite av allt - nyheter kring regler, nya inspektionsformer, och man får veta mer om leverantörerna, speeddating var ett bra koncept, sade Håkan Enlund från Ena Energi.

– Det är ett bra sätt att träffa och få nära kontakt med kunderna, sade utställare Per Johansson från Valmet, som själv var mest nyfiken på seminarierna kring billigare bränslen och deras effekter, och programpunkten om de nya utsläppskraven.

Fördelarna med biooljor

Biooljor hade hela två seminariepunkter under Kraftvärmedagarna och deltagarna fick en grundlig genomgång i deras egenskaper, vad man ska tänka på när man byter bränsleslag och vilka brännare som passar bäst för bioolja. Hans Brosten från Petrobio, som tillverkar just brännare för biooljor, vittnade om ett ökat intresse för produkterna i takt med att kravet på fossilfritt ökar. Fördelarna är flera. Förutom de uppenbara miljöaspekterna som att de är CO2-neutrala, fossilfria och hållbara så är produkterna än så länge skattebefriade.

Hans Brosten underströk också vikten av att ställa krav på varudeklarationerna när man köper in oljorna och gav råd om vad man som köpare bör hålla ögonen på. Deltagarna fick tips på vad de skulle tänka på om de skulle anpassa anläggningen efter bioolja, exempelvis som att rören inte behöver bytas men att allt måste göras rent eftersom det kan börja sota och ryka när biooljorna löser upp resterna av det gamla bränslet.

Mikael Sundström och Johan Lundbäck från biooljetillverkaren Wibax gav medhåll och inskärpte hur viktigt det är att göra rätt från början när man bygger om sin anläggning:

– De här produkterna äter gulgummi till frukost. När du bygger om anläggningen för bioolja måste du byta ut alla tätningar mot nya material eftersom de gamla löser upp sig av biooljor.

Ny avfallspanna hos Bodens Energi

Direkt influgen från ett snöigt Boden kom Thomas Utterström för att berätta om den nya avfallspannan hos Bodens Energi – en 760 miljonersinvestering som ska tas i drift nästa år.

I valet mellan att renovera den gamla pannan eller bygga nytt föll valet på en nyinvestering - som är en av de största i värmebranschen i landet. Med den nya kraftvärmepannan ökar kapaciteten från 100 000 ton avfall till 160 000 ton. Förutom att elda avfall från de kringliggande kommunerna i norr importeras och eldas avfall från Finland och Bodötrakten, och "Panna 18" kommer i april att börja leverera fjärrvärme till Bodens Energis 4 000 abonnenter och producera dubbelt så mycket el jämfört med nuvarande panna.

Rökgasrening för att hålla nya emissionskrav

Hur branschen ska anpassa rökgasreningstekniker efter de nya BAT och BREF-kraven, var ämnet för Lars-Erik Johansson från GE Power. BAT och BREF är EU-dokument som syftar till att hitta bästa tillgängliga teknik som ger bästa möjliga miljöprestanda. Han påpekade att alla måste börja förbereda sina system så att de klarar emissionskraven när reglerna implementeras om drygt fyra år, och underströk att reglerna inte gäller bara för pannorna, utan för hela systemet - från bränsle till skorsten. Deltagarna fick tips på hur systemen, beroende på teknik, optimerades för att hålla låga emissioner och berättade om vilka krav som var nya.

Två dagar med ett fullspäckat program för både knopp och själ, gjorde Kraftvärmedagarna till ett uppskattat evenemang, men Kiwa Inspectas Kristian Brandström vet vad han har på sin önskelista inför nästa år:

– Då ska vi försöka få med något exempel på haverier och skador, det är populära programpunkter. Dessvärre är det svårt att få folk att vilja berätta om saker som gått fel, trots att det är viktigt kunskap för alla.

Text: Anna Gullers