1 juni 2021

ICA Maxi Gnista får Kiwas kvalitetsmärkning


Bild: ICA Maxi Gnista

ICA Maxi Gnista i Uppsala har fått Kiwas kvalitetsmärkning för sina covid-19-förebyggande åtgärder. Stormarknaden har bland annat infört rutiner som att flytta om varor inför högtider då det blir högt säljtryck på vissa avdelningar.

I dagligvaruhandeln vistas ofta ett stort antal människor samtidigt, vilket är en utmaning för många butiksansvariga under den pågående coronapandemin.  ICA Maxi Gnista valde att ta hjälp av Kiwa för att kontrollera sina smittförebyggande åtgärder och har nu fått Kiwas kvalitetsmärkning.

”Vi valde att verifiera oss för att garantera att vi är en säker arbetsplats för våra kunder och kollegor. Verifieringen blir ett bevis på att vi arbetar rätt för att skapa en trygg butik för både medarbetare och kunder”, säger Mia Lemming, vice VD och butiksansvarig på ICA Maxi Gnista.

Verifieringen innebär att Kiwa har gått igenom ICA Maxi Gnistas covid-19-förebyggande åtgärder för att säkerställa att de når upp till myndigheternas och butikens krav och att de följs ute i stormarknaden.

”ICA Maxi Gnista har gjort ett mycket bra arbete med sina åtgärder. Inför högtider har de beredskapsplaner när kunder samlas kring vissa varor, till exempel inför valborg och mors dag. De har också gratis utdelning av munskydd vid ingången när det är många kunder i butiken. Man använder sig även av olika motivationshöjare bland personalen för att uppnå kontinuitet i smittskyddsåtgärderna.”, säger Erica Mogel, säljansvarig för livsmedel och lantbruk på Kiwa.