26 maj 2021

Kiwa kontrollerar SKB:s nya transportbehållare för använt kärnbränsle

Transportbehållare

Bild: SKB

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har beställt fem nya transportbehållare för använt kärnbränsle från USA. Patrik Sandgren från Kiwa jobbar i projektet för att kontrollera att transportbehållarna uppfyller de hårda säkerhetskraven.

Använt kärnbränsle avger kraftig strålning och behöver därför transporteras i särskilda transportbehållare när det använda bränslet ska från kraftverken till mellanlagret i Oskarshamn. Före transport flyttas bränslet under vatten till en transportbehållare som skärmar av strålningen och skyddar bränsleelementen.

SKB har beställt fem nya transportbehållare från amerikanska tillverkare för att ersätta de över 30 år gamla behållare som används idag. De nya transportbehållarna är större, väger över 100 ton och rymmer ca 100% mer bestrålat bränsle än de gamla. Säkerhetskraven är hårda, berättar Patrik Sandgren, teknisk chef på Kiwa Nuclear.

Sedan 2017 har han suttit som konsult hos SKB, där han är kvalitetsansvarig i projektet som beställer in de nya tranportbehållarna. Tillsammans med kollegorna på SKB och två andra Kiwa-konsulter ser han till att transportbehållarna uppfyller alla krav. De kvalitetsgranskar allt ifrån licensiering till konstruktion, tillverkning och driftsättning av behållarna.

– Vi granskar tillverkningsunderlaget, till exempel ritningar, beräkningar och instruktioner. De ska dels uppfylla kraven från amerikanska myndigheter, dels de tilläggskrav som SKB och Sverige har, säger Patrik Sandgren.

Transportbehållarna måste klara av större påfrestningar än vad de rimligtvis kan utsättas för vid transporterna.

– De ska kunna släppas 9 meter mot hårt underlag, utsättas för en brand på 800 grader Celsius i en halvtimme och klara ett tryck motsvarande 200 meters vattendjup. Behållarna ska kunna utsättas för allt detta i en följd utan att läcka, säger Patrik Sandgren.

Patrik Sandgren, Kiwa

För att kontrollera att kraven hålls görs till exempel hållfasthetsberäkningar, värmetekniska beräkningar, kriticitetsanalyser och strålskärmsberäkningar.

– Bränslet avger värme hela tiden. Den värmen måste försvinna, så att transportbehållaren inte ständigt blir allt varmare. Med värmetekniska beräkningar kan man verifiera att transportbehållaren avleder värme.

Det går också att göra praktiska test, där man utsätter transportbehållare för påfrestningar genom att släppa ner dem mot marken eller utsätta dem för bränder.

– För en annan typ av transportbehållare gjorde man ett riktigt test 2017, men man minskade måtten ner till en fjärdedel. Men praktiska test är förstås väldigt dyra, säger Patrik Sandgren.

Den första transportbehållaren ska vara klar i februari 2022 och planen är att de nya transportbehållarna ska tas i drift 2023.