2 juni 2020

Kiwa lanserar ny tjänst för covid-19-förebyggande åtgärder

coronavirus

Kiwa lanserar nu en verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder, för att stödja företag i processen att anpassa sin verksamhet för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fått stora konsekvenser för människors arbete, fritid och sociala liv. Efter restriktionerna under våren 2020 öppnar företag och organisationer successivt upp igen och letar efter möjligheter att fortsätta verksamheten inom myndigheternas riktlinjer.

För att stödja företag i detta lanserar Kiwa nu en verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder. Tjänsten har kommit till efter önskemål från Kiwas kunder, som har efterfrågat möjligheten att få oberoende kontroller av sina åtgärder för att minska smittspridningen.

Kiwas verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder är till för organisationer som vill få sina säkerhetsåtgärder kontrollerade mot gällande nationella och internationella krav, samt eventuella riktlinjer på bransch- eller företagsnivå.

Center Parcs först ut

Verifieringen lanserades först i Nederländerna, där företaget Center Parcs är det första att få sin verksamhet inspekterad. Center Parks äger stugbyar i flera europeiska länder och får nu alla sina stugbyar i Nederländerna och Belgien granskade av Kiwa. Granskningen kommer visa om stugbyarnas åtgärder är förenliga med riktlinjerna från de nederländska myndigheterna, men också om de följer Center Parcs egna riktlinjer.

Verifieringen i Sverige

I Sverige kommer verifieringen av covid-19-förebyggande åtgärder att ske mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt eventuella egna riktlinjer som finns inom företaget eller organisationen. Verifieringen kan utföras inom många olika företag, från hotell, affärer och gym till turistanläggningar, städföretag och andra verksamheter.

”Jag är glad att vi nu kan erbjuda den här tjänsten till våra kunder i Sverige. Jag tror att den kommer bli väldigt uppskattad. När ett företag har blivit verifierat av Kiwa kan dessutom deras besökare och kunder känna sig säkra på att företaget verkligen har vidtagit alla åtgärder för att minska smittspridningen”, säger Hans Lindahl, VD för Kiwa Certifiering.

Läs mer om tjänsten

Verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder

Kontaktperson

Fredrica Söderlind, marknadschef på Kiwa Certifiering

Fredrica.soderlind@kiwa.com

+46 (0)737 413155