4 februari 2022

Kiwa samarbetar med Hartford Steam Boiler för att säkra certifieringar av tryckbärande anordningar till Storbritannien

Borealist plant pressurized vessels-960x770.jpg

Med anledning av ”Brexit”, d.v.s. Storbritanniens utträde ur EU, kommer den CE-märkning som gäller inom EU på sikt inte att accepteras för nya produkter som sätts på marknaden inom Storbritannien. Tidsgränsen när detta träder i kraft varierar beroende på vilken typ av produkt det gäller. Nu har Kiwa tecknat ett samarbetsavtal med Hartford Steam Boiler för certifiering av tryckkärl som skall exporteras till Storbritannien.

EU-certifikat enligt Tryckkärlsdirektivet, PED, utfärdade av ett Anmält Organ accepteras för tryckbärande anordningar som sätts på marknaden i Storbritannien fram till 31 december 2022.

Den brittiska motsvarigheten till Tryckkärlsdirektivet PED heter PE(S)R, vilket ska läsas som Pressure Equipment Safety Regulation.  Från och med 1 januari 2023 krävs att ett ”UK Approved Body” utfärdar ett s.k. ”UKCA-godkännande” för att en tryckbärande anordning ska få sättas på den brittiska marknaden. UKCA-godkännandet är den brittiska motsvarigheten till CE-märkningen, och UK Approved Body den brittiska motsvarigheten till Notified Body/Anmält Organ.

I nuläget är de tekniska kraven i PE(S)R identiska med kraven i PED. Den huvudsakliga skillnaden är att där det i PED anges att ett Anmält organ, Notified Body, ska involveras i certifieringsprocessen, anges det istället i PE(S)R att ett s.k. UK Approved Body har motsvarande roll. Detta gäller t ex svetsande personal som behöver certifieras av ett UK Approved Body, och samma sak för OFP-operatörer.

Även svetsprocedurer, WPS/WPQR, måste godkännas av ett UK Approved Body. Materialtillverkare måste vara insynade och godkända av ett UK Approved Body för att grundmaterial
ska få användas i en tryckbärande anordning som skall ha UKCA-godkännande.

De brittiska anmälda organen tappade sin Europeiska NoBo-status (d.v.s. status som Notified Body/Anmält Organ) vid årsskiftet 2020/21 och blev automatiskt s.k. ”UK Approved Bodies”,
ackrediterade av brittiska UKAS (deras motsvarighet till SWEDAC).

Kiwa är inte ett UK Approved Body. Istället samarbetar vi med brittiska UK Approved Bodies som kan ge UKCA-godkännanden för trycksatta anordningar enligt PE(S)R. Därför har Kiwa nu tecknat ett avtal med Hartford Steam Boiler (HSB) om ett samarbete, som i korthet fungerar enligt följande:

  • Kiwas kunder som önskar ett UKCA-godkännande kan hos HSB ansöka om ett UKCA-godkännande för sin tryckbärande anordning. Som kund behöver du teckna ett avtal med HSB om certifiering enligt PE(S)R. Kiwa kan hjälpa till med kontakt och dialog med HSB.
  • HSB kommer att genomföra konstruktionskontroll i huvudsak i egen regi och utfärda UKCA-certifikaten. Kiwa kommer att som HSBs underleverantör göra lokala inspektioner, såsom tillverkningskontroll/audits hos kunden i Sverige.

Kiwa ser ett stort framtida behov att teckna liknande avtal med fler brittiska kontrollorgan inom fler områden. Därför för vi dialog och ser fram emot att kunna presentera fler liknande lösningar till våra kunder framöver.

För mer information kontakta gärna oss på Kiwa:

Mikael Kuokkanen, 010-479 3041, mikael.kuokkanen@kiwa.com

Peder Andersson, 010-479 3081, peder.andersson@kiwa.com