17 oktober 2018

”Lägg in CE-märkning tidigt i processen”

Som maskintillverkare är det viktigt att få in CE-märkningen tidigt i arbetsprocessen. Börja med att se över direktiven för den specifika maskintypen. Det menar Nikola Darebrant på rådgivningsföretaget Minerva Safety, som föreläste om ämnet på Krandagarna 2018.

Alla maskiner som omfattas av EU:s harmoniseringslagstiftning för produkter måste CE-märkas. Ett viktigt syfte med CE-märkningen är att få en miniminivå på säkerhet inom Europa.
– Många tror att CE-märkningen gäller utanför Europa också, men det gör den inte. Vi accepterar heller inte produkter som godkänts enligt de nationella regelverk som råder i till exempel USA. Om produkterna ska tas i bruk inom EU måste de alltid CE-märkas för den europeiska marknaden, säger Nikola Darebrant.

Han vill råda alla att verkligen lyfta in frågan om CE-märkning tidigt i arbetsprocessen. Det första man bör göra är att titta på vilka direktiv och förordningar som gäller för den specifika maskintypen. Nästa steg är att titta på de krav som gäller och göra en riskbedömning.
– Man kan gärna ta hjälp av de harmoniserade standarder som finns, säger Nikola Darebrant.

Om det handlar om vissa typer av farliga maskiner får inte tillverkaren göra bedömningen själv, utan måste ta extern hjälp av ett allmänt organ. När maskinen är klar ska teknisk dokumentation sammanställas i en teknisk fil som ska kunna lämnas ut till marknadskontrollmyndigheten på förfrågan. Slutligen ska försäkran om överensstämmelse och skyltar vara på plats, liksom en bruksanvisning som följer med maskinen.
– Om man inte gör rätt kan konsekvenserna bli stora – i värsta fall finns risk för att någon skadar sig. En annan konsekvens kan bli att maskinen åker tillbaka till ritningsbordet eller att man får en sanktionsavgift, säger Nikola Darebrant.

Som tillverkare har man i första hand skyldighet att konstruera bort risker redan på designstadiet. Om inte det går blir nästa steg att montera skyddsanordningar om det behövs. Om det fortfarande finns risker kvar efter det måste tillverkaren tydligt påvisa dessa i bruksanvisningen och med varningar på maskinen.
– Det gäller att ha klart för sig vad det är för maskin man ska konstruera och begränsa sig till de tillämpningsområden man tänkt sig. Om man har klara gränser för sin produkt och vet vilka krav den ska möta blir det mycket enklare att göra riskbedömningen, påpekar Nikola Darebrant.

Text: Sara Bergqvist