14 augusti 2017

Milan Poznic är ny chef inom provning på Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta satsar på att bli ännu starkare inom provning. Nu anställs Milan Poznic som teknik- och affärsutvecklingschef för området. Milan Poznic kommer närmast från WesDyne och börjar på Kiwa Inspecta den 21 augusti.

Kiwa Inspecta har idag ledande expertis inom alla metoder för oförstörande provning, såväl konventionell teknik som avancerad. Även inom förstörande provning har Kiwa Inspecta en ledande roll med eget laboratorium och kvalificerad kompetens inom ett flertal olika metoder.

– Vi är väldigt glada att Milan blir en del av Kiwa Inspecta. Han kommer ha en nyckelroll i vår satsning på att ta vår redan starka provningsverksamhet till nästa nivå, säger Kiwa Inspectas VD Joakim Wikeby. Milan har helt rätt erfarenhet och kunskap, såväl som rätt personlighet för den här rollen. Det är med stor glädje jag önskar honom välkommen till Kiwa Inspecta. 

Som ny teknik- och affärsutvecklingschef för provning kommer Milan Poznic hålla samman provning inom hela landet, samt utveckla och driva området framåt. Milan Poznic kommer närmast från WesDyne, en ledande aktör inom mekaniserad provning i Sverige.

– Jag ser fram emot att jobba i ett företag som har så mycket kompetens inom provningsområdet som Kiwa Inspecta har, säger Milan Poznic. Tillsammans med de erfarenheter jag själv kommer in med tror jag att det här är början på något riktigt bra, där vi kan hitta ännu fler vägar att skapa värde för kunden. Jag tror också att provningsområdet kan dra ännu mer nytta av Kiwa Inspecta Technology, som har spetskompetens inom beräkning, material och riskanalyser.