10 mars 2017

Nu kan ISO 9606-1 användas för personcertifiering av svetsare i stål

Efter flera års väntan kan nu den nya standarden ISO 9606-1:2013 användas för kvalificering av svetsare för svetsning under PED.

Många har väntat på att den gamla standarden EN 287-1:2011 skall ersättas av ISO 9606-1:2013. Nu finns möjligheten att börja använda ISO 9606-1. Jonas Kilsmark är huvudansvarig för personcertifiering av svetsare på Inspecta och berättar att dett här beror på en ändring i Official Journal, en publikation från EU som innehåller harmoniserade standarder.

– Den gamla standarden har funnits med i Official Journal och räknades därmed som den harmoniserade standarden. I förra utgåvan av Official Journal fanns EN 287-1 inte med, vilket gör att det nu saknas en harmoniserande standard.

PED Guideline F-6 beskriver hur en tillverkare skall göra om en harmoniserad standard saknas och kontentan är att tillverkaren kan välja mellan att använda EN 287-1:2011 eller ISO 9606-1:2013. 

Den nya standarden förväntas bli harmoniserad under året, men det går alltså att börja anpassa sig till den redan nu.


Konvertera intyg till ISO 9606-1

Den som ska förlänga sitt svetsintyg kan i samband med detta konvertera det från EN 287-1 till ISO 9606-1. Om förlängningen avser intyg för metod 131, 135 eller 138 är det väsentligt att veta om den ursprungliga provsvetsningen gjordes med kortbåge eller inte. Därför måste en kopia av den WPS som användes vid provsvetsningen skickas till Inspecta vid förlängning (för metod 131, 135 och 138).