14 augusti 2023

Ny VD för Kiwakoncernen

Vi är glada att meddela att nuvarande COO, Luc Leroy, har utsetts till VD för Kiwakoncernen från och med den 1 oktober 2023. Utnämningen är ett naturligt nästa steg där Lucs som är Kiwas nuvarande COO´s erfarenhet, drivkraft och kompetens gör det möjligt för Kiwa att fortsätta sin tillväxtresa.

-Jag är entusiastisk och hedrad över att ta rollen som VD för Kiwakoncernen, säger Luc Leroy. Under de senaste åren har jag varit en del av Kiwas starka utveckling och tillväxt i min roll som COO tillsammans med alla Kiwas medarbetare och jag tackar för förtroendet och stödet från alla som är en del av vår stora Kiwa-familj. Jag ser fram emot att tillsammans med alla Kiwas medarbetare under den kommande perioden bygga vidare på vår nuvarande strategi med fokus på att stärka och förstärka vår marknadsposition, och därmed skapa ett riktigt globalt företag.

Under de senaste 21 åren har Paul Hesselink, som VD, lett Kiwas koncern på en resa med snabb tillväxt, diversifiering och globalisering samtidigt som han har byggt och upprätthållit en stark företagskultur bland de anställda. Paul kommer att stanna kvar på Kiwa fram till årets slut och under tiden lämna över till Luc Leroy. I början av 2024 kommer Paul att ta rollen som strategisk rådgivare för Kiwa, vårt moderbolag SHV, och som förespråkare för Testing, Inspection and Certification (TIC)-sektorn i allmänhet.

Paul säger:
-Jag har haft privilegiet att bidra till Kiwas utveckling och tillväxt som VD sedan 2003. Nu har jag fattat beslutet att ta på mig en annan roll. Under åren har vi blivit en global familj av företag med 10 000 kollegor, verksamma i 40 länder över hela världen, skapat förtroende och främjat framsteg för många kunder inom olika marknader, genererat över 1 miljard euro i omsättning. Som medlem i SHV-familjen är Kiwa redo att ta nästa steg. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och kommer att åstadkomma tillsammans!

-Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta bygga vårt fantastiska företag på den fasta och stabila grund som finns, tillsammans med alla kollegor och andra intressenter, avslutar Luc. Vi strävar efter fortsatt tillväxt, en ambition som delas och stöds av SHV. Kiwa är bra rustat för att klara sig bra i omväxlande tider och på marknader som förändras snabbt.

Läs mer på vår globala webbsida: Luc Leroy succeeding Paul Hesselink as new Kiwa CEO