26 januari 2017

25-årsjubileum med nya perspektiv på Skogsindustridagarna

Skogsindustridagarna hålls i år för 25:e gången. Temat är ”Nya perspektiv”, med programpunkter som tar upp allt ifrån förändrade regelverk till nya tekniker inom branschen.
– Vi har till exempel en punkt som handlar om gamification inom skogsindustrin, berättar Pernilla Utterström på Inspecta.

En gång per år arrangerar Inspecta Skogsindustridagarna, en mötesplats för massa- och pappersindustri samt entreprenörer i branschen. Den 23 mars är det dags igen.

Temat för i år är ”Nya perspektiv”, vilket har att göra med de förändringar som industrin ställs inför.  Dels nya regelverk och krav, men också förändrade sätt att arbeta i projekt som blir allt större och mer komplexa. Från Inspectas håll finns det även nya tekniker att berätta om.

– Vi har nya viktiga verktyg för besiktning, som drönare och moderna provmetoder, berättar Pernilla Utterström.

– Sen påverkas vi ju också av digitaliseringen, som ger nya perspektiv.

Viktigt kunskapsutbyte

Skogsindustridagarna ligger alltid i vecka 12, innan stoppsäsongen börjar. Bruken får då tillfälle att utbyta egna erfarenheter och tips. Det brukar inte finnas några hinder i att dela med sig, enligt Pernilla Utterström, eftersom alla tjänar på att vara öppna kring säkerhetsfrågor.

Det finns ingen konkurrens i dessa frågor, för det handlar om säkerhet. Något som hela branschen vinner på. Och när man har gjort något bra så tror jag att man gärna vill dela med sig av det också.

Hon menar att seminariet dessutom är ett utmärkt tillfälle att nätverka, och tar en av sessionerna under dagarna som exempel: Korrosion i pann- och råvatten.

– Det handlar om till exempel vattenbehandling, det är inte så många på varje bruk som arbetar med detta. Ibland jobbar man kanske helt själv med detta. Det här är ett bra tillfälle att träffa andra inom samma område.

Tre höjdpunkter från programmet

Med många punkter på programmet kan det vara svårt att välja vad man ska gå på. Pernilla Utterström berättar om sina tre ”måsten” under dagarna:

”Gamification lyfter Skogsindustrin”
Spel är designade för att vara roliga och få oss motiverade att fortsätta spela. Gamification handlar om att låna spelens ”tänk” och applicera det på till exempel produkter i industrin för att de ska vara mer engagerande för användarna.

– Det blir spännande att höra om gamification i skogsindustrin. Föreläsningen hålls av Susanne Timsjö som verkar vara väldigt kunnig i sitt område, säger Pernilla.

”Vad betyder de nya föreskrifterna för oss – egentligen?”
– Robert Malmström och Christina Persson från oss på Inspecta summerar regelverksförändringarna och benar ut det viktigaste för massa- och pappersindustrin från året. Det tror jag kommer bli riktigt bra.

”Ny kartongmaskin i Gruvön”
Kartongmaskinen i Gruvön är den största investeringen i BillerudKorsnäs historia. Kartongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Alf Sondell, chef för strategisk planering på BillerudKorsnäs Gruvön, berättar mer under programpunkten.

– Det är en otroligt stor investering, speciellt för ett litet samhälle som Grums, säger Pernilla.
– Det har börjat bli vanligare med stora satsningar. Att allt blir större och större tror jag är något som vi måste vänja oss vid och förhålla oss till i framtiden. 

Vill du veta mer
Maila dina frågor till academy@inspecta.com eller kontakta Inspecta Academy, tel 08-5011 3311.

Text: Sandra Svensson